ידיעונים שנתונים ולוח שנה אקדמית

שנתונים

שנתון הנדסה תשפ”ד 2023-2024*

* המכללה רשאית לשנות את תוכניות הלימוד המפורטות בשנתון וכן את התקנונים והנהלים המפורטים בו – מעת לעת.
כל שינוי יפורסם באתר האינטרנט של המכללה, ומעת פרסומו יהיה הנוסח שפורסם הנוהל היחיד המחייב לכל דבר ועניין.
כל הכתוב בשנתון מכוון לגברים ולנשים כאחד.

שנתון הנדסה תשפ”ג 2022-2023

שנתון הנדסה תשפ”ב 2021-2022

שנתון הנדסה תשפ”א 2020-2021

שנתון הנדסה תש”ף  2019-2020

שנתון הנדסה תשע”ט  2018-2019

שנתון הנדסה תשע”ח  2017-2018

שנתון הנדסה תשע”ז  2016-2017

הערה:
עקב גודל הקבצים, לפני הצפייה מומלץ לשמור אותם באמצעות לחיצה על הכפתור
הימני של העכבר ובחירה ב”שמור בשם..” או “save target as…”

 

לוח שנה אקדמית

יתכנו שינויים

ט.ל.ח

 • לוח שנה אקדמית תשפ"ד 2023-2024

  סמסטר א’ 14.1.2024– 31.3.2024

  בחינות וחופשת סמסטר 1.4.2024– 27.5.2024

  2.4.2024 – יום השלמות לפי הצורך

  רישום לקורסים 26.9.2023 – 27.9.2023

  יום קליטה שנה א’  18.9.2023

  רישום לקורסים שנה א’ 8.10.2023

   

  סמסטר ב’  28.5.2024 – 14.8.2024

  בחינות וחופשת סמסטר 15.8.2024 – 25.9.2024

  רישום לקורסים – טרם נקבע

  יום קליטה שנה א’ סמסטר אביב- 8.5.2024

  רישום לקורסים שנה א’ – 9.5.2024

   

  פתיחת שנת הלימודים תשפ”ה 3.11.2024

  יום קליטה לשנה א’ תשפ”ה – טרם נקבע

  רישום לשנה א’ תשפ”ה – טרם נקבע

   

  לוח חופשות וחגים

  ראש השנה תשפ”ד  15.9.2023- 17.9.2023

  יום כיפור 24.9.2023 – 25.9.2023

  סוכות 29.9.2023 – 7.10.2023

  בחירות לרשויות המקומיות – 27.2.2024

  פורים 24.3.2024

  פסח 22.4.2024 – 29.4.2024

  ערב יום השואה 5.5.2024  הלימודים יסתיימו בשעה 17:40

  יום השואה 6.5.2024 טקס בין השעות 9:45 – 11:00

  ערב יום הזיכרון  12.5.2024 טקס יתקיים בין השעות 11:30 – 12:30. הלימודים יסתיימו בשעה 17:40

  יום הזיכרון ויום העצמאות 13.5.2024 – 14.5.2024

  יום הסטודנט  טרם נקבע

  שבועות  11.6.2024- 12.6.2024

   

  אירועים נוספים

  ימי השתלמות למרצים חדשים – 13.9.23-12.9.23

  השתלמויות מרצים   – טרם נקבע

  יום השתלמות בנושא נגישות – טרם נקבע

  מועדי חגים – בני מיעוטים

  בתאריכים אלה לא תתקיימנה בחינות והסטודנטים רשאים להיעדר מלימודים.

  מוסלמים

  חג אלפיטר – שלושה ימים 10.4.2024 – 12.4.2024

  חג אלאדחא – הקורבן – חמישה ימים כולל ערב חג – 16.6.2024 – 20.6.2024

  דרוזים

  חג הנביא שועייב – ארבעה ימים – 25.4.2024 – 28.4.2024

  חג אלאדחא – הקורבן – חמישה ימים כולל ערב חג –  16.6.2024 – 20.6.2024

  נוצרים

  קתולים ופרוטסטנטים

  חג המולד – שלושה ימים כולל ערב חג 24.12.2023 – 26.12.2023

  חג הפסחא – יום אחד – 31.3.2024

  אורתודוקסים

  חג המולד – שלושה ימים כולל ערב חג 6.1.2024 – 8.1.2024

  חג הפסחא – יום אחד – 5.5.2024

  ראש השנה האזרחי – 31.12.2023 – 1.1.2024

  ימים נוספים (צומות ותעניות) בהם לא תתקיימנה בחינות

  18.9.2023; 22.12.2023; 21.3.2024; 13.8.2024; 23.7.2024; 6.10.2024

  חגי תשרי תשפ”ה: 2.10.2024 – 4.10.2024, 11.10.2024 – 12.10.2024, 16.10.2024– 24.10.2024

  טקסים

  טקס מלגת לוחם – 18.6.24

  טקס מוסמכים – 24.9.24

  טקס חלוקת מלגות – טרם נקבע

  טקס הנדסה – 25-26.9.24

  הערות:

  • פעילות חברתית על ידי דקנט הסטודנטים בשיתוף אגודת הסטודנטים תתקיים בימי שלישי בין השעות 12:50 – 14:40
  • תאריכי הסמסטר והבחינות עשויים להשתנות בהתאם לאילוצים שונים.
  • שיעורי השלמה עשויים להתקיים בימי שישי ובשעות הערב לפי החלטת המרצה והמחלקה.

  *ייתכנו שינויים

  ט.ל.ח                                  

  לוח שנה אקדמית – קובץ להדפסה

 • לוח שנה אקדמית תשפ"ה 2025-2024

  סמסטר א’ 03.11.2024 – 02.02.2025

  בחינות וחופשת סמסטר 03.02.2025 – 12.03.2025

  רישום לקורסים 08.10.2024

  רישום לקורסים שנה א’ 28.10.2024

  יום קליטה שנה א’ 27.10.2024

  סמסטר ב’ 16.03.2025 – 26.06.2025

  בחינות וחופשת סמסטר 27.06.2025 – 08.08.2025

  יום ג’ עודף יילמד כיום השלמות ליום הסטודנט

  רישום לקורסים טרם נקבע

  רישום לקורסים שנה א’ טרם נקבע

  יום קליטה שנה א’ סמסטר אביב טרם נקבע

  סמסטר קיץ 03.08.2025 – 19.09.2025

  בחינות 21.09.2025 – 27.10.2025

  רישום לקורסים טרם נקבע

  פתיחת שנת הלימודים תשפ”ו 26.10.2025

  יום קליטה לשנה א’ תשפ”ו טרם נקבע

  רישום לשנה א’ תשפ”ו טרם נקבע

   

  לוח חופשות וחגים
  ראש השנה 02.10.2024- 04.10.2024
  יום כיפור 11.10.2024– 12.10.2024
  סוכות 16.10.2024 – 24.10.2024
  חנוכה 29.12.2024
  פורים 14.03.2025
  פסח 13.04.2025 – 18.04.2025
  ערב יום השואה 23.04.2025 הלימודים יסתיימו בשעה 17:40
  יום השואה 24.04.2025 טקס בין השעות 09:45 – 11:00
  ערב יום הזיכרון 29.04.2025 הלימודים יסתיימו בשעה 17:40
  יום הזיכרון ויום העצמאות 30.04.2025 – 01.05.2025
  יום הסטודנט טרם נקבע
  שבועות 01.06.2025- 02.06.2025

  אירועים נוספים
  ימי השתלמות למרצים חדשים 29.09.2024 – 30.09.2024
  השתלמויות מרצים טרם נקבע
  יום השתלמות בנושא נגישות 14.01.2025

  מועדי חגים – בני מיעוטים
  בתאריכים אלה לא תתקיימנה בחינות והסטודנטים רשאים להיעדר מלימודים.

  מוסלמים
  חג אלפיטר – שלושה ימים 30.03.2025 – 01.04.2025
  חג אלאדחא – הקורבן – חמישה ימים כולל ערב חג – 06.06.2025 – 10.06.2025

  דרוזים
  חג הנביא שועייב – ארבעה ימים – 25.04.2025 – 28.04.2025
  חג אלאדחא – הקורבן – חמישה ימים כולל ערב חג – 06.06.2025 – 10.06.2025

  נוצרים

  קתולים 
  חג המולד – שלושה ימים כולל ערב חג 24.12.2024 – 26.12.2024
  חג הפסחא – יום אחד – 20.04.2025

  אורתודוקסים
  חג המולד – שלושה ימים כולל ערב חג 06.01.2025 – 08.01.202
  חג הפסחא – יום אחד – 27.04.2025

  ראש השנה האזרחי 31.12.2024 – 01.01.2025

  ימים נוספים (צומות ותעניות) בהם לא תתקיימנה בחינות
  06.10.24; 10.01.25; 13.03.25 03.08.25 ;13.07.25; 25.09.25;

  חגי תשרי תשפ”ו: 22.09.25 – 24.09.25, 01.10.25 – 02.10.25,
  06.10.25 – 14.10.25

  טקסים
  טקס מלגת לוחם 25.03.2025

  טקס מוסמכים יום חמישי 29.05.2025

  טקס חלוקת מלגות (יום ירושלים) 26.05.2025

  טקס הנדסה 30.06.2025, 01.07.2025

  הערות:

  • פעילות חברתית על ידי דקנט הסטודנטים בשיתוף אגודת הסטודנטים תתקיים בימי שלישי בין השעות 12:50 – 14:40
  • תאריכי הסמסטר והבחינות עשויים להשתנות בהתאם לאילוצים שונים
  • שיעורי השלמה עשויים להתקיים בימי שישי ובשעות הערב לפי החלטת המרצה והמחלקה

  *ייתכנו שינויים
  ט.ל.ח

  לוח שנה אקדמית – קובץ להדפסה

 • לוח שנה אקדמית תשפ"ג 2022-2023

  לוח שנה אקדמית תשפ”ג 2022-2023

  סמסטר א’ 23.10.22 – 23.01.23
  יום ב’ 02.01.23 ילמד במתכונת יום ג’
  בחינות וחופשת סמסטר 24.01.23 – 08.03.23
  רישום לקורסים 29.08.22 – 30.08.22
  רישום לקורסים שנה א’ 19.10.22
  יום קליטה שנה א’ 18.10.22
  שבוע רוחבי 03.03.23 – 06.03.23

  סמסטר ב’ 09.03.23 – 25.06.23
  בחינות 26.06.23 – 13.08.23
  יום א’ 02.04.23 יילמד במתכונת יום ג’
  יום ב’ 03.04.23 יילמד במתכונת ד’

  רישום לקורסים 27.02.23 – 28.02.23
  רישום לקורסים שנה א’ 01.03.23
  יום קליטה שנה א’ סמסטר אביב 28.02.23

  יום הסטודנט – 24.5.23 
  יום השלמה ליום הסטודנט – יום השלמה ליום הסטודנט 28.5.23

  סמסטר קיץ 06.08.23 – 26.09.23
  בחינות 27.09.23 – 20.10.23
  יום ג’ 26.09.23 יילמד במתכונת יום א’
  רישום לקורסים 01.08.2023

  פתיחת שנת הלימודים תשפ”ד 15.10.23*
  יום קליטה לשנה א’ תשפ”ד: 10.10.23
  רישום לשנה א’ תשפ”ד: 11.10.23

  לוח חופשות וחגים
  ראש השנה תשפ”ג 25.09.2022- 27.09.2022
  יום כיפור 04.10.2022 – 05.10.2022
  סוכות 09.10.2022 – 17.10.2022
  בחירות 01.11.23
  חנוכה 25.12.2022
  פורים 07.03.2023
  פסח 04.04.2023 – 15.04.2023
  ערב יום השואה 17.04.2023 הלימודים יסתיימו בשעה 17:40
  יום השואה 18.04.2023 טקס בין השעות 09:45 – 11:00
  ערב יום הזיכרון 24.04.2023  טקס יתקיים בין השעות 11:30-12:30  הלימודים יסתיימו בשעה 17:40
  יום הזיכרון ויום העצמאות 25.04.2023 – 26.04.2023
  יום הסטודנט – 24.5.23
  שבועות 25.05.2023- 26.05.2023

  אירועים נוספים
  ימי השתלמות למרצים חדשים 28.09.22 – 29.09.22, 02.10.22
  כנס חינוך הנדסי 19.10.22 – 20.10.22
  השתלמויות מרצים 29.01.23 – 30.01.23, 02.07.23 – 03.07.23
  יום השתלמות בנושא נגישות 31.01.23

  מועדי חגים – בני מיעוטים
  בתאריכים אלה לא תתקיימנה בחינות והסטודנטים רשאים להיעדר מלימודים.

  מוסלמים
  חג אלפיטר – שלושה ימים 22.04.23 – 24.04.23
  חג אלאדחא – הקורבן – חמישה ימים כולל ערב חג – 28.06.23 – 02.07.23

  דרוזים
  חג הנביא שועייב – ארבעה ימים – 25.04.23 – 28.04.23
  חג אלאדחא – הקורבן – חמישה ימים כולל ערב חג – 28.06.23 – 02.07.23

  נוצרים
  קתולים ופרוטסטנטים
  חג המולד – שלושה ימים כולל ערב חג 24.12.22 – 26.12.22
  חג הפסחא – יום אחד – 09.04.23
  אורתודוקסים
  חג המולד – שלושה ימים כולל ערב חג 06.01.23 – 08.01.23
  חג הפסחא – יום אחד – 16.04.23

  ימים נוספים (צומות ותעניות) בהם לא תתקיימנה בחינות
  28.09.22; 03.01.23; 06.03.23; 06.07.23; 27.07.23; 18.09.23
  ראש השנה האזרחי: 31.12.22, 01.01.23
  חגי תשרי תשפ”ד: 15.09.23 – 17.09.23, 24.09.23 – 25.09.23, 29.09.23 – 07.10.23

  טקסים
  טקס מלגת לוחם יום שלישי 21.03.23
  טקס מוסמכים יום חמישי 11.05.23
  טקס חלוקת מלגות יום חמישי 18.05.23
  טקס הנדסה ימים שני ושלישי 26.06.23, 27.06.23

  הערות:
  • פעילות חברתית על ידי דקנט הסטודנטים בשיתוף אגודת הסטודנטים תתקיים בימי שלישי בין השעות 12:50 – 14:40
  • תאריכי הסמסטר והבחינות עשויים להשתנות בהתאם לאילוצים שונים
  • שיעורי השלמה עשויים להתקיים בימי שישי ובשעות הערב לפי החלטת המרצה והמחלקה

  *ייתכנו שינויים

  ט.ל.ח

  לוח שנה להדפסה – קובץ להדפסה

 • לוח חופשות מרוכז

  ראש השנה תשפ”ד  15.09.2023- 17.09.2023

  יום כיפור 24.09.2023 – 25.09.2023

  סוכות 29.09.2023 – 07.10.2023

  בחירות לרשויות המקומיות – 27.02.2024

  פורים 24.03.2024

  פסח 22.04.2024 – 29.04.2024

  ערב יום השואה 05.05.2024  הלימודים יסתיימו בשעה 17:40

  יום השואה 06.05.2024 טקס בין השעות 09:45 – 11:00

  ערב יום הזיכרון  12.05.2024 טקס יתקיים בין השעות 11:30 – 12:30.  הלימודים יסתיימו בשעה 17:40

  יום הזיכרון ויום העצמאות 13.05.2024 – 14.05.2024

  יום הסטודנט  טרם נקבע

  שבועות  11.06.2024- 12.06.2024

   אירועים נוספים
  ימי השתלמות למרצים חדשים – 13.09.23-12.09.23

  השתלמויות מרצים   – טרם נקבע

  יום השתלמות בנושא נגישות – טרם נקבע

  מועדי חגים – בני מיעוטים
  בתאריכים אלה לא תתקיימנה בחינות והסטודנטים רשאים להיעדר מלימודים.

  מוסלמים
  חג אלפיטר – שלושה ימים 10.04.2024 – 12.04.2024

  חג אלאדחא – הקורבן – חמישה ימים כולל ערב חג – 16.06.2024 – 20.06.2024

  דרוזים
  חג הנביא שועייב – ארבעה ימים – 25.04.2024 – 28.04.2024

  חג אלאדחא – הקורבן – חמישה ימים כולל ערב חג –  16.06.2024 – 20.06.2024

  נוצרים
  קתולים ופרוטסטנטים
  חג המולד – שלושה ימים כולל ערב חג 24.12.2023 – 26.12.2023

  חג הפסחא – יום אחד – 31.03.2024

  אורתודוקסים
  חג המולד – שלושה ימים כולל ערב חג 06.01.2024 – 08.01.2024

  חג הפסחא – יום אחד – 05.05.2024

  ראש השנה האזרחי – 31.12.2023 – 01.01.2024

  ימים נוספים (צומות ותעניות) בהם לא תתקיימנה בחינות
  18.09.2023; 22.12.2023; 21.03.2024; 13.08.2024; 23.07.2024; 06.10.2024

  חגי תשרי תשפ”ה: 02.10.2024 – 04.10.2024, 11.10.2024 – 12.10.2024, 16.10.2024– 24.10.2024

ייעוץ לימודים

 • Hidden