רישום לקורסים

מידע לרישום לקורסים

רישום למקצועות לימוד - סמסטר א' תשפ"ד

ט.ל.ח

הנכם/ן מוזמנים/ות להירשם למקצועות הלימוד בסמסטר א’ תשפ”ד באמצעות אתר המכללה.

אופן הכניסה לאתר
הכניסה לרישום באינטרנט הינה דרך האתר המרכזי של המכללה שבכתובת braude.ac.il . הכניסה לאתר תתאפשר רק במחשבים בהם מותקןEXPLORER מגירסה 5 ומעלה.
באתר המכללה בתפריט עליון בחרו תחנת מידע > תחנת מידע לסטודנט. בעת הכניסה לאתר יש להקיש את שם המשתמש ואת הסיסמה (יש להקפיד על אותיות גדולות). סטודנט המעוניין להחליף סיסמה יעשה זאת בטרם תקופת הרישום.

אנא שימרו על הסיסמה שלכם, לא מומלץ בזמן הרישום לשנות אותה

הרישום לקורסים יתקיים בין התאריכים 26.09.23 – 27.09.23 על פי זימון אישי הנקבע עפ”י סה”כ נקודות הזכות המצטבר עד סוף סמסטר ב’ תשפ”ג (לא כולל סמסטר קיץ ומועדים מיוחדים) מועד הזימון מופיע בתחנת המידע לסטודנטים (כניסה עם מספר ת.ז וסיסמה) על ידי לחיצה “חלון הזמן לרישום לקורסים”. טבלת זימונים בחלוקה על פי צבירת נקודות זכות כולל פטורים (למעט הנדסאים אשר טרם צברו 80 נ”ז) תפורסם על ידי המזכירות האקדמית ובאתר המכללה.

החל מחלון הזמן לרישום ניתן להשלים או לשנות את הרישום שלכם לקורסים בזמנים הבאים:
1. בתאריך הרישום תזומנו לרישום בשעה מוגדרת למשך שעתיים (חלון הזמן שלו לרישום)
2. בתאריך 27.09.23 בין השעות 09:00 – 13:00, 14:30 – 18:00 (שינויים בלבד לנרשמים ב-26.09.23).
3. בתאריך 28.09.23 בין השעות 09:00 – 13:00, 14:30 – 24:00.
4. מתאריך 08.10.23 בין השעות: 09:00 – 13:00 , 14:30 – 24:00 ותיסגר בסוף תקופת השינויים 28.10.23 בחצות.

לידיעתכם/ן, רשימות ההמתנות של סופי השבוע יעודכנו ביום ראשון שאחריהם.

תקופת השינויים עבור כל המחלקות היא עד שבועיים מתחילת הסמסטר, ניתן באמצעות המערכת, לרשום או לבטל
את השתתפותכם/ן בקורסים עד תאריך 28.10.23.

בקורסים מיוחדים, שיוגדרו ע”י המחלקה, ניתן יהיה לבטל את הרישום רק בשבוע הראשון של הסמסטר,
כלומר- עד 21.10.23.
מעבר לתאריך זה לא ייעשו שינויים ברישום הסטודנטים לקורסים דרך המערכת הממוחשבת.

רישום
הרישום לקורסים דרך האתר יהיה בהתאם לזימון האישי של הסטודנט/ית הנקבע על פי נ”ז מצטבר ועל ידי המחלקה.

לא ניתן יהיה להירשם לקורסים במקרים הבאים:
• הקורס מלא (ניתן להיכנס לרשימת המתנה, המקום אינו מובטח)
• אי עמידה בתנאי קדם לקורס
• רישום בעבר לקורס וקבלת ציון חיובי או פטור
• כישלון פעמיים בעבר בקורס
• שיבוץ מעל מכסת נקודות הזכות המותרת על פי השנתון
• חפיפת שעות בין קורסים שבהם חובת נוכחות
• מצב אקדמי לא תקין

המערכת תזהיר במקרים הבאים
• חפיפת מועדי בחינה של הקורס למועדים של קורסים אחרים שבהם הוא רשום. באחריות הסטודנט/ית לודא
שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים אליהם נרשם/ה. מודגש בזאת שחפיפה במועדי בחינות אינה מזכה במועד מיוחד.
• חפיפת מועדי הקורס למועדי קורסים אחרים במערכת השעות האישית.

רישום לקורס שהקדם שלו נלמד בסמסטר קודם יהיה על תנאי עד לסיום בחינות מועד ב’ או מועדים מיוחדים שאושרו ע”י הרמ”ח. אי עמידה בדרישות קדם, מחייבת מחיקת הרישום שלו/ה ע”י הסטודנט/ית. אם קורס שבו נבחן/ה הסטודנט/ית במועד מיוחד הוא קורס קדם, יורשה/תורשה הסטודנט/ית להתחיל את הלימודים בקורס ההמשך על תנאי, כאשר המשך ההשתתפות יוכר רק לאחר עמידה בבחינה בקורס הקדם במועד המיוחד.

הרשמה להרצאה, מחייבת גם ברישום לתרגיל או למעבדה המתלווה להרצאה והמהווה חלק מהקורס. עליך לוודא שהרישום לקורסים מלא ואין לך הערה של רישום זמני ( רישום זמני יחשב לחיוב שכ”ל, אך לא יוכר ללימודים אקדמים).

בקשה לרישום חריג (שהמערכת הממוחשבת איננה מאפשרת), יש להגיש על טופס בקשה לרשום ידני לקורסים הנמצא באתר. הטופס יועבר במייל למזכירות המחלקה לאישור (כקובץ אחד) לא יאוחר מתאריך 28.10.23 (יש למלא את טופס הרישום הידני עם כל הפרטים הכוללים את קוד קורס ואת מספר הקבוצה).

בכל מקרה, רישום לקורסים תקף רק לאחר שטופס רישום הסטודנט/ית לקורסים נבדק ואושר ע”י יועץ המחלקה (עד ה- 28.10.23)

קורס חוזר
סטודנט/ית שחוזר/ת על קורס מסויים עקב כישלון, חייב/ת לקחת את הקורס במועד הקרוב בו ניתן הקורס.
ביטול רישום
לאחר מחיקת הרישום לקורס יהיו לכן/ם 20 דקות מלאות להתחרט ולהירשם לקורס מחדש
(כלומר המקום נשמר למשך 20 דקות). אם בתום 20 הדקות לא יתקיים רישום חוזר לקורס – המקום ישוחרר.
עם ביטול הרישום לקורס, יש לבטל את כל מרכיבי הקורס: מעבדה, תרגיל וכו’, אי מחיקת כל המרכיבים עלולה לגרור חיוב כספי בגינם.

רשימות המתנה:
במקרה שהקורס מלא, ניתן להירשם לרשימת המתנה ובמידה ומתפנה מקום בקורס תתקבל הודעה באמצעות תא הדואר בתחנת המידע, בדואר האלקטרוני שנפתח ע”י המכללה ובאמצעות ה- SMS (אם הסטודנט/ית אישר/ה דיוור מהמכללה). מרגע ההודעה נשמר המקום למשך 13 שעות.
אם לא יתבצע רישום ע”י הסטודנט/ית יעבור המקום לבא בתור.
אם בקורס יש יותר מקבוצת הרצאה /תרגיל/מעבדה יש להירשם אליהם, לא מומלץ להמתין ברשימת המתנה בה הסבירות שיתפנה מקום נמוכה.
לידיעתכם/ן, ניתן להירשם ל-8 רשימות המתנה לכל היותר (8 רשומות).

סגירת קורס
קורסים עלולים להיסגר במקרים מסויימים. במקרה כזה תישלח לסטודנטים/ות הודעה על סגירת קורס בתקופת השינויים. ההודעה תשלח לתחנת המידע לסטודנט ולכתובת הדואר האלקטרוני של הסטודנט/ית. במקרה של סגירת קורס, המערכת תבטל באופן אוטומטי את הרישום אליו.

רישום ע”י המזכירות
סטודנט/ית אשר מסיבה מוצדקת (שירות מילואים, לידה, אישפוז, אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה), לא יוכל/תוכל לבצע רישום בחלון הזמן שלו/ה ולא יימצא אף אחד שיוכל לבצע זאת עבורו/ה, יוכל/תוכל להגיש בקשה לרישום הקורסים באמצעות טופס רשום ידני אותו יש לשלוח לדוא”ל מזכירות המחלקה מבעוד מועד בצירוף אישורים מתאימים. המזכירות תשתדל לבצע את הרישום לקורסים בחלון הזמן שהוקצה מראש.

רשימת קורסים מאושרת
בתום תקופת הרישום יש להדפיס ולבדוק את הטבלה המפרטת את הקורסים שנרשמת אליהם לפי קוד קורס, סוג השיעור, מערכת השעות, המרצה וקוד הקבוצה. כמו כן, עליך לודא שאין לך רישומים זמניים.
שימו לב:
• רשימה זו מהווה את רשימת הקורסים המחייבת לסמסטר זה. סטודנט/ית המגלה טעות ברשימה בתום תקופת השינויים                                     
  חייב/ת לפנות מיד ליועץ לתיקונה.

• מי שרשום/ה לקורס ולא מבצע/ת את חובות הקורס יקבל/ תקבל ציון -0- בקורס זה.
• מי שאינו/ה רשום/ה לקורס לא יקבל/תקבל ציון בקורס גם אם ימלא/תמלא את כל חובות הקורס.

כתובת דואר אלקטרוני:
עליך להפעיל את הדואר אלקטרוני שנפתח לך ע”י המכללה, אחרת לא תוכל/י לקבל הודעות בזמן אמת על שינויים במערכת הרישום.
לתשומת לבכן/ם, את הרישום תוכלו לבצע מכל מחשב (גם מרחוק).

 

מערכת רישום לקורסים באינטרנט – מערכת דמו ללא רישום אמיתי

ט.ל.ח

 
סטודנטים/ות להנדסה
תשפ”ד – סמסטר א’
 
בין התאריכים 11.09.23 – 13.09.23 לכל המחלקות
בין השעות 09:00 – 13:00 , 14:30 – 24:00
                                                             
לקראת הרישום לסמסטר א’ תשפ”ד, תפעל מערכת רישום לקורסים באינטרנט – מערכת דמו. מערכת זו מאפשרת לסטודנט/ית לתרגל את הרישום לקורסים ללא רישום אמיתי , ובנוסף היא מאפשרת למכללה לאתר בעיות מערכתיות שונות.
 
באמצעות הניסיון לרישום במערכת זו תוכל/י לוודא אם הנך זכאי/ת להירשם לקורס מסוים או אם  חסר לך תנאי מסוים (קדם, מקביל וכו’). בכל מקרה תקבל/י הודעה מפורטת על דחייה מרישום.
 
נא לשים לב, המערכת הנ”ל מציגה רק קורסים הניתנים בסמסטר הקרוב לפי תכנית הלימודים שלך כדלהלן*:
 
א. קורסי חובה – קורסי חובה שהינך חייב/ת ע”י תכנית הלימודים וטרם לקחת אותם.
ב. קורסי בחירה – קורסי בחירה המופיעים בשנתון ומופעלים בסמסטר הקרוב.
ג. קורסים מהמחלקה ללימודים כלליים
ד. קורסי מיומנויות למידה
ה. קורסים מהמחלקה ללימודי הוראה – יוצג עבור סטודנטים/ות להנדסה הרשומים במחלקה ללימודי הוראה.
 
הערות:
1.    מומלץ לחפש קורסים עפ”י תכנית לימודים באמצעות “חיפוש לפי חוג” במערכת הרישום.
2.   בכל שאלה ניתן לפנות אל היועצים באמצעות “פניה ליועצי המחלקה”.
3.   ייתכנו הבדלים קלים בין מערכת הדמו למערכת רישום האמת.
                                                                                                                                    בברכה,
                                                                                                                          מחלקות ההנדסה
                                                                                                                          וטכנולוגיות מידע  

תאריכי זימון לרישום לקורסים באינטרנט סמסטר א' תשפ"ד

שנה/ מחלקה הנדסה אזרחית/ אופטית מתמטיקה שימושית הנדסת
מכונות
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה הנדסת
ביוטכנולוגיה
הנדסת
תעשייה וניהול
הנדסת תכנה הנדסת מערכות מידע תואר שני כל המחלקות כל השנים הוראה לסטודנטים שלא לומדים הנדסה כל השנים
מתקבלים לשנה א’ רישום לקורסים

08.10.23

בין השעות 10:00-12:00

08.10.23 בין השעות 10:00-12:00

08.10.23

בין השעות 10:00-12:00

08.10.23

בין השעות 10:00-12:00

08.10.23

בין השעות 10:00-12:00

08.10.23

בין השעות 10:00-12:00

08.10.23

בין השעות 10:00-12:00

08.10.23

בין השעות 10:00-12:00

26.09.23

בין השעות 10:00-12:00

26.09.23 בין השעות 18:00-20:00

*תאריך רישום לקורסים 
 עפ”י צבירת נ”ז

בין השעות:
22:00-20:00
0 – 35.99

27.09.23
בין השעות:
21:00-19:00
36- 59.99

 

בין השעות:
22:00-20:00
0 – 35.99

27.09.23
בין השעות:
21:00-19:00
36- 59.99

בין השעות:
22:00-20:00
0 – 35.99

27.09.23
בין השעות:
21:00-19:00
36- 59.99

בין השעות:
22:00-20:00
0 – 35.99

27.09.23
בין השעות:
21:00-19:00
36- 59.99

בין השעות:
22:00-20:00
0 – 35.99

27.09.23
בין השעות:
21:00-19:00
36- 59.99

בין השעות:
22:00-20:00
0 – 35.99

27.09.23
בין השעות:
21:00-19:00
36- 59.99

     
*תאריך רישום לקורסים עפ”י צבירת נ”ז

27.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
60 -79.99

26.09.23
בין השעות:
23:00-21:00
80 -101.99

 

27.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
60 -79.99

26.09.23
בין השעות:
23:00-21:00
80 -101.99

27.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
60 -79.99

26.09.23
בין השעות:
23:00-21:00
80 -101.99

27.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
60 -79.99

26.09.23
בין השעות:
23:00-21:00
80 -101.99

27.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
60 -79.99

26.09.23
בין השעות:
23:00-21:00
80 -101.99

27.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
60 -79.99

26.09.23
בין השעות:
23:00-21:00
80 -101.99

     

*תאריך רישום לקורסים עפ”י צבירת נ”ז

 26.09.23

בין השעות:

22:00-20:00

102 – 123.99

 

26.09.23

בין השעות:

21:00-19:00

124 –139.99

 

26.09.23 בין השעות: 20:00-22:00

123.99-102

23.09.23
בין השעות 19:00-21:00
139.99-124

26.09.23 בין השעות: 20:00-22:00

123.99-102

23.09.23
בין השעות 19:00-21:00
139.99-124

26.09.23 בין השעות: 20:00-22:00

123.99-102

23.09.23
בין השעות 19:00-21:00
139.99-124

26.09.23 בין השעות: 20:00-22:00

123.99-102

23.09.23
בין השעות 19:00-21:00
139.99-124

26.09.23 בין השעות: 20:00-22:00

123.99-102

23.09.23
בין השעות 19:00-21:00
139.99-124

26.09.23 בין השעות 19:00-21:00 139.99-0    
*תאריך רישום לקורסים
עפ”י צבירת נ”ז
26.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
140 – 999
26.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
140 – 999
26.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
140 – 999
26.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
140 – 999
26.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
140 – 999
26.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
140 – 999
26.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
140 – 999
26.09.23
בין השעות:
20:00-18:00
140 – 999
   

שאלות ותשובות - כללי

 • אינני יודע מהם חובותיי במחלקה בה אני לומד. מה עלי לעשות?

  • עליך לגשת לידיעון המכללה. באתר זה מופיעות דרישותיה של כל מחלקה. באתר המכללה כניסה: “מועמדים” –
  “רישום וקבלה” – “לוח שנה ושנתונים” (יש לעיין בשנתון הרלוונטי לך).
  • יש לקרוא את ההנחיות מטעם המחלקות , אשר מופיעות באתר זה בתפריט שמצד ימין. הנחיות מחלקתיות אלה
  מפרטות דרישות מיוחדות וכן מכילות הודעות על שינויים בתכנית הלימודים, בשעות הקורסים וכדומה.

 • כיצד ניתן לדעת שהרישומים לקורסים שביצעתי התעדכנו במערכת המידע של המכללה?

  • בחר ב”הצג מערכת שעות” או ב”רשימת מערכת שעות“, וודא שהרישומים לקורסים מופיעים.
  • כשבוע לאחר הרישום, היכנס לאתר המכללה, בחר ב”תחנת מידע לסטודנט “, ובדוק שם אם הפרטים תואמים לרישום שביצעת.

בעיות ברישום

 • בעיות ברישום. איני יודע מהו חלון הזמן שלי לרישום.

  על מנת לבדוק את חלון הזמן שלך, עליך להכנס ל”תחנת המידע לסטודנט” ולבחור ב”חלון הזמן שלי” בתפריט שבצד ימין.
  ניתן יהיה להיכנס ולהמשיך ולבצע רישומים וביטולים באותו יום של חלון הזמן בין השעה 15:00 אחה”צ ועד שעה 24:00 , וכן כל יום לאחר יום הזימון מהשעה 16:00.

 • איני יכול להירשם בחלון הזמן שנקבע לי. כיצד אבצע את הרישום?

  שים לב: ניתן להירשם גם מחו”ל, בתנאי שהמחשב בו הינך משתמש תומך בהצגת גופנים בעברית. אם אין באפשרותך להירשם בחלון הזמן שהוקצה לך, באפשרותך להיכנס למערכת ולהירשם מאותו היום של החלון הזמן שהוקצה לך בשעות 15:00 עד 24:00 . ובכל יום בשעות 16:00-24:00.
  שימו לב: אין באפשרותם להירשם ע”י יועץ. היועץ יעמוד לרשות הסטודנטים למענה על שאלות אקדמיות, ולסיוע בפתרון בעיות אותן לא ניתן לפתור דרך מערכת הרישום.

 • איבדתי את הסיסמה שלי/המערכת מודיעה שסיסמתי שגויה?

  הסיסמה שבעזרתה ניתן להיכנס למערכת היא הסיסמה המופיעה באישור הלימודים שנשלח אליך הביתה. אם לא קיבלת סיסמה כזו, או שקיבלת סיסמה אבל שכחת אותה, יש אפשרות למשוך את הסיסמה באמצעות תחנת המידע על הקשה על “סטודנטים” – “תחנת המידע” — לקבלת תזכורת של סיסמתך החדשה לחץ/י כאן

 • טרם שילמתי את שכ"ל לשנת הלימודים הבאה, האם הדבר משפיע על יכולתי להירשם?

  שימו לב-
  את התשלום למכללה יש לשלם מס’ ימים לפני הרישום על מנת שהתשלום ייקלט במכללה. סטודנט שטרם שילם את חובות שכר הלימוד למכללה, או שתשלומו לא נקלט במכללה, לא יוכל להיכנס ולהירשם דרך האינטרנט ועלול לאבד את חלון הזמן שלו.

 • המערכת לא מאפשרת לי להירשם לקבוצה מסוימת. מדוע?

  ישנן סיבות שונות הגורמות לכישלון ברישום:
  הודעת הדחייה היא “אינך יכול להירשם לקבוצה זו (חוג/מסלול/אפיון לא מתאימים) “: ישנן קבוצות המיועדות למסלולים ספציפיים וחסומות בפני תלמידי מסלולים אחרים, עפ”י החלטת המחלקה. נסה להירשם לאחת הקבוצות האחרות.

ייעוץ לימודים