רישום לקורסים

מידע לרישום לקורסים

סדרי הרישום לקורסים נשלחו לתחנת המידע האישית

מדריך לסטודנט לרישום לקורסים

 

הדגמת רישום לקורסים

רישום למקצועות לימוד - תשפ"ב - סמסטר א'

ט.ל.ח

הנכן/ם מוזמנות/ים להירשם למקצועות הלימוד בסמסטר א’ תשפ”ב. הרישום יתבצע באמצעות אתר המכללה.

אופן הכניסה לאתר
הכניסה לרישום באינטרנט הינה דרך האתר המרכזי של המכללה שבכתובת w3.braude.ac.il. הכניסה לאתר תתאפשר רק במחשבים בהם מותקן EXPLORER מגירסה 5 ומעלה.
באתר המכללה בתפריט עליון בחרו תחנת מידע > תחנת מידע לסטודנט. בעת הכניסה לאתר יש להקיש את שם המשתמש ואת הסיסמה (יש להקפיד על אותיות גדולות). סטודנט המעוניין להחליף סיסמה יעשה זאת בטרם תקופת הרישום.


אנא שימרו על הסיסמה שלכם, לא מומלץ בזמן הרישום לשנות אותה


הרישום לקורסים יתקיים בתאריך 22.8.21 על פי זימון אישי הנקבע על פי סך כל נקודות הזכות המצטבר עד סוף סמסטר ב’ תשפ”א (לא כולל סמסטר קיץ). סטודנט יכול לראות את תאריך הזימון שלו בתחנת המידע לסטודנטים (כניסה עם מספר ת.ז וסיסמה) על ידי לחיצה “חלון הזמן לרישום לקורסים”.

טבלת זימונים בחלוקה על פי צבירת נקודות זכות כולל פטורים (למעט הנדסאים אשר טרם צברו 80 נקודות זכות) תפורסם על ידי המזכירות האקדמית ובאתר המכללה.

החל מחלון הזמן לרישום ניתן להשלים או לשנות את הרישום שלכם לקורסים בזמנים הבאים:
1. בתאריך הרישום יזומן הסטודנט לרישום בשעה מוגדרת למשך שעתיים (חלון הזמן שלו לרישום)
2. מיום למחרת הזימון ועד 29.8.21 – בין השעות: 9:00 – 13:00, 14:30 – 24:00.
3. מתאריך 5.10.21 עד סוף תקופת השינויים – 23.10.21 (כולל סופי שבוע):
בין השעות 13:00-9:00 ומ- 24:00-14:30

לידיעתכם, רשימות ההמתנות של סופי השבוע יעודכנו ביום ראשון שאחריהם.

תקופת השינויים עבור כל המחלקות היא עד שבועיים מתחילת הסמסטר, הסטודנטים רשאים באמצעות המערכת, לרשום או לבטל את השתתפותם בקורסים עד תאריך 23.10.21 בשעה 24:00.

בקורסים מיוחדים, שיוגדרו על ידי המחלקה, ניתן יהיה לבטל את הרישום רק בשבוע הראשון של הסמסטר, כלומר – עד 17.10.21.
מעבר לתאריך זה לא ייעשו שינויים ברישום הסטודנטים לקורסים דרך המערכת הממוחשבת.

שימו לב:
הרישום לקורסים מותנה בתשלום מקדמת שכר לימוד וכן בקיומה של הרשאה לחיוב חשבון בנק עדכנית ותקפה במערכות המכללה, גם אם שולם מראש מלוא שכר הלימוד.

רישום:
הרישום לקורסים דרך האתר יהיה בהתאם לזימון האישי של הסטודנט הנקבע על פי נקודות זכות מצטבר ועל ידי המחלקה.

לא ניתן יהיה להירשם לקורסים במקרים הבאים:
• הקורס מלא (ניתן להיכנס לרשימת המתנה, המקום אינו מובטח)
• אי עמידה בתנאי קדם לקורס
• רישום בעבר לקורס וקבלת ציון חיובי או פטור
• כישלון פעמיים בעבר בקורס
• שיבוץ מעל מכסת נקודות הזכות המותרת על פי השנתון
• חפיפת שעות בין קורסים שבהם חובת נוכחות
• מצב אקדמי לא תקין

המערכת תזהיר במקרים הבאים:
• חפיפת מועדי בחינה של הקורס למועדים של קורסים אחרים שבהם הוא רשום. באחריות הסטודנט לודא שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים אליהם נרשם.      מודגש בזאת שחפיפה במועדי בחינות אינה מזכה במועד מיוחד.
• חפיפת מועדי הקורס למועדי קורסים אחרים במערכת השעות האישית.

רישום לקורס שהקדם שלו נלמד בסמסטר קודם יהיה על תנאי עד לסיום בחינות מועד ב’ או מועדים מיוחדים שאושרו על ידי ראש המחלקה. אי עמידה בדרישות קדם, מחייבת מחיקת הרישום שלו/ה על ידי הסטודנט/ית. אם קורס שבו נבחן/ה הסטודנט/ית במועד מיוחד הוא קורס קדם, יורשה/תורשה הסטודנט/ית להתחיל את הלימודים בקורס ההמשך על תנאי, כאשר המשך ההשתתפות יוכר רק לאחר עמידה בבחינה בקורס הקדם במועד המיוחד.

הרשמה להרצאה, מחייבת גם ברישום לתרגיל או למעבדה המתלווה להרצאה והמהווה חלק מהקורס. עליך לוודא שהרישום לקורסים מלא ואין לך הערה של רישום זמני ( רישום זמני יחשב לחיוב שכר לימוד, אך לא יוכר ללימודים אקדמים).


בכל מקרה, רישום לקורסים תקף רק לאחר שטופס רישום הסטודנט/ית לקורסים נבדק ואושר על ידי יועץ המחלקה (עד ה- 23.10.21)


בקשה לרישום חריג (שהמערכת הממוחשבת איננה מאפשרת), יש להגיש על טופס בקשה לרשום ידני לקורסים (שבאתר) ולצרפה לטופס המופק על ידי המחשב. הטפסים יועברו במייל למזכירות המחלקה (כקובץ אחד) לאישור לא יאוחר מתאריך 23.10.21 (יש למלא את טופס הרישום הידני עם כל הפרטים הכוללים את קוד קורס ואת מספר הקבוצה).

קורס חוזר
סטודנט/ית שחוזר/ת על קורס מסוים עקב כישלון, חייב/ת לקחת את הקורס במועד הקרוב בו ניתן הקורס.

ביטול רישום
לאחר מחיקת הרישום לקורס יהיו לכן/ם 20 דקות מלאות להתחרט ולהירשם לקורס מחדש,
(כלומר המקום נשמר למשך 20 דקות). אם בתום 20 הדקות לא יתקיים רישום חוזר לקורס – המקום ישוחרר.
עם ביטול הרישום לקורס, יש לבטל את כל מרכיבי הקורס: מעבדה, תרגיל וכדומה, אי מחיקת כל המרכיבים עלולה לגרור חיוב כספי בגינם.

רשימות המתנה
במקרה שהקורס מלא, ניתן להירשם לרשימת המתנה ובמידה ומתפנה מקום בקורס תתקבל הודעה באמצעות תא הדואר בתחנת המידע, בדואר האלקטרוני שנפתח על ידי המכללה ובאמצעות ה- SMS (אם הסטודנט/ית אישר/ה דיוור מהמכללה). מרגע ההודעה נשמר המקום למשך 13 שעות. אם לא יתבצע רישום על ידי הסטודנט/ית יעבור המקום לבא בתור.
אם בקורס יש יותר מקבוצת הרצאה /תרגיל/מעבדה יש להירשם אליהם, לא מומלץ להמתין ברשימת המתנה בה הסבירות שיתפנה מקום נמוכה.
לידיעתכם/ן, ניתן להירשם ל-8 רשימות המתנה לכל היותר (8 רשומות).

סגירת קורס
קורסים עלולים להיסגר במקרים מסויימים. במקרה כזה תישלח לסטודנטים/ות הודעה על סגירת קורס בתקופת השינויים. ההודעה תשלח לתחנת המידע לסטודנט ולכתובת הדואר האלקטרוני של הסטודנט/ית. במקרה של סגירת קורס, המערכת תבטל באופן אוטומטי את הרישום אליו.

רישום על ידי המזכירות
סטודנט/ית אשר מסיבה מוצדקת (שירות מילואים, לידה, אישפוז, אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה) לא יוכל/תוכל לבצע רישום בחלון הזמן שלו/ה ולא יימצא אף אחד שיוכל לבצע זאת עבורו/ה, יוכל/תוכל להגיש בקשה לרישום הקורסים באמצעות טופס רשום ידני אותו יש לשלוח לדואר אלקטרוני מזכירות המחלקה מבעוד מועד בצירוף אישורים מתאימים. המזכירות תשתדל לבצע את הרישום לקורסים בחלון הזמן שהוקצה מראש.

רשימת קורסים מאושרת
בתום תקופת הרישום יש להדפיס ולבדוק את הטבלה המפרטת את הקורסים שנרשמת אליהם לפי קוד קורס, סוג השיעור, מערכת השעות, המרצה וקוד הקבוצה. כמו כן, עליך לודא שאין לך רישומים זמניים.

שימו לב:
• רשימה זו מהווה את רשימת הקורסים המחייבת לסמסטר זה. סטודנט/ית המגלה טעות ברשימה בתום תקופת השינויים חייב/ת לפנות מיד ליועץ לתיקונה.
• מי שרשום/ה לקורס ולא מבצע/ת את חובות הקורס ת/יקבל ציון -0- בקורס זה.
• מי שאינו רשום/ה לקורס לא ת/יקבל ציון בקורס גם אם ת/ימלא את כל חובות הקורס.

כתובת דואר אלקטרוני
עליך להפעיל את הדואר אלקטרוני שנפתח לך על ידי המכללה, אחרת לא תוכל/י לקבל הודעות בזמן אמת על שינויים במערכת הרישום.
לתשומת לבכן/ם, את הרישום תוכלו לבצע מכל מחשב אינטרנט.

מערכת רישום לקורסים באינטרנט – מערכת דמו ללא רישום אמיתי

ט.ל.ח

לקראת הרישום לסמסטר א’ תשפ”ב, תפעל מערכת רישום לקורסים באינטרנט – מערכת דמו. מערכת זו מאפשרת לסטודנט לתרגל את הרישום לקורסים ללא רישום אמיתי, ובנוסף היא מאפשרת למכללה לאתר בעיות מערכתיות שונות.

באמצעות הניסיון לרישום במערכת זו תוכל/י לוודא אם הנך יכול להירשם לקורס מסוים או אם חסר לך תנאי מסוים (קדם, מקביל וכדומה). בכל מקרה תקבל/י הודעה מפורטת על דחייה מרישום.

המערכת תפעל בין התאריכים 16.8.21 – 17.8.21 לכל המחלקות
בין השעות 9:00 – 13:00, 14:30 – 24:00

נא לשים לב, המערכת הנ”ל מציגה רק קורסים הניתנים בסמסטר הקרוב לפי תכנית הלימודים שלך כדלהלן*:

א. קורסי חובה – קורסי חובה שהינך חייב/ת על ידי תכנית הלימודים וטרם לקחת אותם
ב. קורסי בחירה – קורסי בחירה המופיעים בשנתון ומופעלים בסמסטר הקרוב
ג. קורסים מהמחלקה ללימודים כלליים
ד. קורסי מיומנויות למידה
ה. קורסים מהמחלקה ללימודי הוראה – יוצג עבור סטודנטים להנדסה הרשומים במחלקה ללימודי הוראה

הערות:
1. מומלץ לחפש קורסים על פי תכנית לימודים באמצעות “חיפוש לפי חוג” במערכת הרישום.
2. בכל שאלה ניתן לפנות אל היועצים באמצעות “פניה ליועצי המחלקה”.
3. ייתכנו הבדלים קלים בין מערכת הדמו למערכת רישום האמת.

בברכה,
מחלקות ההנדסה
וטכנולוגיות מידע

שאלות ותשובות - כללי

 • אינני יודע מהם חובותיי במחלקה בה אני לומד. מה עלי לעשות?

  • עליך לגשת לידיעון המכללה. באתר זה מופיעות דרישותיה של כל מחלקה. באתר המכללה כניסה: “מועמדים” –
  “רישום וקבלה” – “לוח שנה ושנתונים” (יש לעיין בשנתון הרלוונטי לך).
  • יש לקרוא את ההנחיות מטעם המחלקות , אשר מופיעות באתר זה בתפריט שמצד ימין. הנחיות מחלקתיות אלה
  מפרטות דרישות מיוחדות וכן מכילות הודעות על שינויים בתכנית הלימודים, בשעות הקורסים וכדומה.

 • כיצד ניתן לדעת שהרישומים לקורסים שביצעתי התעדכנו במערכת המידע של המכללה?

  • בחר ב”הצג מערכת שעות” או ב”רשימת מערכת שעות“, וודא שהרישומים לקורסים מופיעים.
  • כשבוע לאחר הרישום, היכנס לאתר המכללה, בחר ב”תחנת מידע לסטודנט “, ובדוק שם אם הפרטים תואמים
  לרישום שביצעת.

בעיות ברישום

 • בעיות ברישום. איני יודע מהו חלון הזמן שלי לרישום.

  על מנת לבדוק את חלון הזמן שלך, עליך להכנס ל”תחנת המידע לסטודנט” ולבחור ב”חלון הזמן שלי” בתפריט שבצד ימין.
  ניתן יהיה להיכנס ולהמשיך ולבצע רישומים וביטולים באותו יום של חלון הזמן בין השעה 15:00 אחה”צ ועד שעה 24:00 , וכן כל יום לאחר יום הזימון מהשעה 16:00.

 • איני יכול להירשם בחלון הזמן שנקבע לי. כיצד אבצע את הרישום?

  שים לב: ניתן להירשם גם מחו”ל, בתנאי שהמחשב בו הינך משתמש תומך בהצגת גופנים בעברית. אם אין באפשרותך להירשם בחלון הזמן שהוקצה לך, באפשרותך להיכנס למערכת ולהירשם מאותו היום של החלון הזמן שהוקצה לך בשעות 15:00 עד 24:00 . ובכל יום בשעות 16:00-24:00.
  שימו לב: אין באפשרותם להירשם ע”י יועץ. היועץ יעמוד לרשות הסטודנטים למענה על שאלות אקדמיות, ולסיוע בפתרון בעיות אותן לא ניתן לפתור דרך מערכת הרישום.

 • איבדתי את הסיסמה שלי/המערכת מודיעה שסיסמתי שגויה?

  הסיסמה שבעזרתה ניתן להיכנס למערכת היא הסיסמה המופיעה באישור הלימודים שנשלח אליך הביתה. אם לא קיבלת סיסמה כזו, או שקיבלת סיסמה אבל שכחת אותה, יש אפשרות למשוך את הסיסמה באמצעות תחנת המידע על הקשה על “סטודנטים” – “תחנת המידע” — לקבלת תזכורת של סיסמתך החדשה לחץ/י כאן

 • טרם שילמתי את שכ"ל לשנת הלימודים הבאה, האם הדבר משפיע על יכולתי להירשם?

  שימו לב-
  את התשלום למכללה יש לשלם מס’ ימים לפני הרישום על מנת שהתשלום ייקלט במכללה. סטודנט שטרם שילם את חובות שכר הלימוד למכללה, או שתשלומו לא נקלט במכללה, לא יוכל להיכנס ולהירשם דרך האינטרנט ועלול לאבד את חלון הזמן שלו.

 • המערכת לא מאפשרת לי להירשם לקבוצה מסוימת. מדוע?

  ישנן סיבות שונות הגורמות לכישלון ברישום:
  הודעת הדחייה היא “אינך יכול להירשם לקבוצה זו (חוג/מסלול/אפיון לא מתאימים) “: ישנן קבוצות המיועדות למסלולים ספציפיים וחסומות בפני תלמידי מסלולים אחרים, עפ”י החלטת המחלקה. נסה להירשם לאחת הקבוצות האחרות.

ייעוץ לימודים