תואר ראשון .B.Sc במתמטיקה שימושית

אודות התכנית

  תנאי הרישום לתוכנית מפורטים בידיעון

קישור לעמוד המחלקה בידיעון

לעוד פרטים על התכנית

תכנית תלת שנתית ללימודי תואר ראשון “בוגר במדעים” (.B.Sc) במתמטיקה שימושית. התכנית מקנה ידע מתמטי נרחב ומתמקדת בפתרונן של בעיות באמצעות מודלים מתמטיים. לצד הקורסים המתמטיים, נלמדים קורסים במדעי המחשב, אלקטרוניקה וכלכלה. לבוגרי המסלול יש מגוון אפשרויות תעסוקה בתחומי המחקר והפיתוח, הן באוניברסיטאות בתארים מתקדמים והן בתעשייה.  ישנן אפשרויות לשילוב לימודי מתמטיקה עם לימודי הנדסה בחשמל ואלקטרוניקה, בתכנה, במערכות מידע ובתעשייה וניהול.

דבר ראש המחלקה פרופ’ אביב גיבלי

“המתמטיקה השימושית עוסקת בתרגום של בעיות מוחשיות מתחומי עשייה מגוונים לשפה מתמטית, וביישום של שיטות מתמטיות לפתרונן. אי לכך, היא מהווה מקצוע רב-תחומי ועוסקת בשאלות הנוגעות לכל תחומי החיים. מתמטיקה שימושית מהווה גשר בין המתמטיקה התיאורטית למקצועות הנדסה וטכנולוגיה, ולמדעים השונים כגון מדעי המחשב, פיזיקה, ביו-רפואה, כלכלה ועוד. לכן, אנשים שהשכלתם מאפשרת בנייה ופתרון של מודלים מתמטיים, מבוקשים בתחומי תעשייה ומחקר רבים.”

תכניות לימוד

לצורך זכאות לתואר על הסטודנט לצבור 120 נקודות זכות הכוללות:
96.0 נקודות זכות קורסי חובה, הכוללים גם:
* 4.0 נקודות זכות קורסים כלליים (שני קורסים)
* 1.0 נקודות זכות ספורט (קורס אחד)
* 1.0 נקודות זכות מיומנויות למידה (שיילקח בשנה הראשונה)
להשלים ל-120 נקודות זכות בקורסי בחירה, כשמתוכם על הסטודנט לקחת 6.0 נקודות זכות קורסי בחירה מתמטיים
הערה: קורסי לימודים כללים וספורט לא שובצו בתכנית המובאת כאן. ניתן לשלבם לאורך כל תקופת הלימודים.

במהלך הלימודים, כל סטודנט יחויב ללמוד קורס תוכן אחד בשפה האנגלית.

מידע לסטודנט

3

פרויקט מסכם

הנחיות לפרויקט
הרשמה לפרויקט
עבודות סטודנטים

ייעוץ לימודים