נהלי המכללה

נהלי המכללה נועדו על מנת לקבוע כללים ושיטות אחידות להגדרה, מעקב ובקרה על תהליכים שונים המתבצעים במכללה.

נהלי המכללה מחולקים למספר קטגוריות: נהלים אקדמיים, נהלים מנהליים, נהלי כספים, נהלי דיקנט, נהלי מחשבים, נהלי משק ונהלי איכות.

בחלקו הראשון מציג הנוהל את הנושא המרכזי אותו הוא מגדיר, את המטרה המרכזית לשמה הוא נכתב, את המסמכים הישימים ודרישות החוק הרלוונטיים לנושא, וכמו כן הגדרת מושגים מהותיים הנכללים בנוהל לצורך הבנה מלאה של התהליך.

בחלקו המרכזי מציג הנוהל את שיטת העבודה שלב אחר שלב, וטבלה מסכמת של הגדרת התהליך, אשר תכלול את לוח הזמנים על פיו יש לפעול, אחראי הביצוע והמסמכים הרלוונטיים בכל שלב.

בחלקו האחרון מציג הנוהל את המדדים על פיהם יימדד התהליך ואת הנספחים הרלוונטיים במידת הצורך.
תהליכים במכללה מתעדכנים כל העת, ובהתאם לכך מתווספים נהלים חדשים ויוצאות מהדורות חדשות של נהלים קיימים, המתעדכנים באתר המכללה באופן שוטף.

שימו לב – לצורך אבטחת מידע ניתן לצפות בנהלים רק ממחשבי המכללה.

בברכה,
הוועדה לניהול האיכות

דקנט הסטודנטים

אקדמיים

???? ??????

שם הקובץ תאריך סוג
שם הקובץ אק-003-א-06 – נוהל חילופי סטודנטים בין המכללה לאוניברסיטת רוצ’סטר, ניו יורק, ארה”ב תאריך 20/06/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-004-ע-14 – נוהל טיפול בתלונות סטודנטים תאריך 30/06/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-002-ע-10 – נוהל קבלה למכללה תאריך 20/08/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-008-א-14 – נוהל משך הלימודים לתואר תאריך 31/12/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק-007-ע-19- נוהל בחינות מרוחקות תאריך 15/06/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-30-א-21 נוהל קורסי תוכן בשפה האנגלית תאריך 21/06/2021 סוג pdf download
שם הקובץ תקנון ועדת משמעת תאריך 06/12/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-023-ע-16 – נוהל תוכנית המצוינות תאריך 11/04/2022 סוג pdf download
שם הקובץ אק-006-א-14 נוהל מצב אקדמי ונוהל ערעורים על הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות תאריך 14/05/2023 סוג pdf download
שם הקובץ בקשת יציאה לחופשה תאריך 16/10/2023 סוג docx download
שם הקובץ הצהרת פונה לוועדת חריגים תאריך 02/11/2023 סוג docx download
שם הקובץ תקנות קניין רוחני תאריך 07/11/2023 סוג pdf download
שם הקובץ דקנט – דק-011-א-15 – נוהל מתן התאמות לסטודנטים הלומדים במסלול פעמי עתידים ואופק אקדמי תאריך 26/11/2023 סוג pdf download
שם הקובץ דקנט – דק-005-ע-14 נוהל מתן התאמות לסטודנטים בהנדסה תאריך 26/11/2023 סוג pdf download
שם הקובץ דק-008-ע-17 – נוהל מניעת הטרדה מינית תאריך 26/11/2023 סוג pdf download
שם הקובץ דקנט – דק-006-א-19 – נוהל מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית תאריך 26/11/2023 סוג pdf download
שם הקובץ אק-009-ע-14-נוהל ערעורים על מבחני סוף סמסטר תאריך 15/01/2024 סוג pdf download
שם הקובץ דקנט – דק-007-ע-23 – נוהל משרתים במילואים תאריך 18/01/2024 סוג pdf download
שם הקובץ נוהל בחינות אב מעודכן ל 28.1.24 תאריך 28/01/2024 סוג pdf download
שם הקובץ דקנט – דק-010-ע-23 – נוהל מתן התאמות לסטודנטים עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה תאריך 08/05/2024 סוג pdf download
שם הקובץ תקנון אקדמי – אוגוסט 2022 תאריך 23/05/2024 סוג pdf download

ייעוץ לימודים

  • Hidden