176.228.143.92 נהלי המכללה > המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

נהלי המכללה

נהלי המכללה נועדו על מנת לקבוע כללים ושיטות אחידות להגדרה, מעקב ובקרה על תהליכים שונים המתבצעים במכללה.

נהלי המכללה מחולקים למספר קטגוריות: נהלים אקדמיים, נהלים מנהליים, נהלי כספים, נהלי דיקנט, נהלי מחשבים, נהלי משק ונהלי איכות.

בחלקו הראשון מציג הנוהל את הנושא המרכזי אותו הוא מגדיר, את המטרה המרכזית לשמה הוא נכתב, את המסמכים הישימים ודרישות החוק הרלוונטיים לנושא, וכמו כן הגדרת מושגים מהותיים הנכללים בנוהל לצורך הבנה מלאה של התהליך.

בחלקו המרכזי מציג הנוהל את שיטת העבודה שלב אחר שלב, וטבלה מסכמת של הגדרת התהליך, אשר תכלול את לוח הזמנים על פיו יש לפעול, אחראי הביצוע והמסמכים הרלוונטיים בכל שלב.

בחלקו האחרון מציג הנוהל את המדדים על פיהם יימדד התהליך ואת הנספחים הרלוונטיים במידת הצורך.
תהליכים במכללה מתעדכנים כל העת, ובהתאם לכך מתווספים נהלים חדשים ויוצאות מהדורות חדשות של נהלים קיימים, המתעדכנים באתר המכללה באופן שוטף.

שימו לב – לצורך אבטחת מידע ניתן לצפות בנהלים רק ממחשבי המכללה.

בברכה,
הוועדה לניהול האיכות

איכות

שם הקובץ
תאריך
סוג
תאריך 28/11/2003
סוג pdf download
תאריך 04/07/2004
סוג pdf download

מנהלי

שם הקובץ
תאריך
סוג
תאריך 14/05/2007
סוג pdf download
תאריך 18/03/2009
סוג pdf download
תאריך 22/03/2009
סוג pdf download
תאריך 02/08/2009
סוג pdf download
תאריך 21/10/2009
סוג pdf download
תאריך 12/01/2012
סוג pdf download
תאריך 03/02/2014
סוג pdf download
תאריך 01/03/2016
סוג pdf download
תאריך 26/02/2020
סוג pdf download
תאריך 02/07/2020
סוג pdf download

משק

שם הקובץ
תאריך
סוג
תאריך 13/05/2009
סוג pdf download

כספים

שם הקובץ
תאריך
סוג
תאריך 19/07/2009
סוג pdf download
תאריך 22/07/2009
סוג pdf download
תאריך 14/03/2010
סוג pdf download
תאריך 11/01/2011
סוג pdf download
תאריך 15/10/2012
סוג pdf download
תאריך 06/01/2014
סוג pdf download
תאריך 07/02/2017
סוג pdf download
תאריך 15/03/2017
סוג pdf download
תאריך 08/03/2020
סוג pdf download

דקנט הסטודנטים

מחשבים

שם הקובץ
תאריך
סוג

אקדמיים

שם הקובץ
תאריך
סוג
תאריך 01/07/2019
סוג pdf download
תאריך 20/07/2019
סוג pdf download
תאריך 25/07/2019
סוג pdf download
תאריך 20/08/2019
סוג pdf download
תאריך 10/09/2019
סוג pdf download
תאריך 30/09/2019
סוג pdf download
תאריך 30/10/2019
סוג pdf download
תאריך 01/11/2019
סוג pdf download
תאריך 10/11/2019
סוג pdf download
תאריך 22/01/2020
סוג pdf download
תאריך 16/03/2020
סוג pdf download
תאריך 17/03/2020
סוג pdf download
תאריך 27/07/2020
סוג pdf download
תאריך 05/10/2020
סוג pdf download

ייעוץ לימודים

Font Resize
Contrast