חוק זכויות הסטודנט

חוק זכויות הסטודנט תשס”ז-2007, קובע את העקרונות לזכויות סטודנטים ומועמדים ללימודים אקדמיים, שהינם אזרחי ותושבי ישראל, בכל הקשור לקבלה ללימודים, מהלך הלימודים, חופש הביטוי וחופש ההתארגנות.
החוק עבר מספר עדכונים במהלך השנים לרבות תוספת כללים בנוגע לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים ולסטודנטים המצויים בתהליכי הורות.

בין היתר עוסק החוק בנושאים הבאים:

 • קביעת הוראות בנושא הרישום והקבלה למוסדות להשכלה גבוהה
 • קביעת אמות מידה שיווניות לקבלה, מבלי לגרוע מקיומה של העדפה מתקנת
 • הוראות בעניין דמי רישום אחידים
 • איסור להשתמש במידע ובמסמכים שמוסרים מועמדים שלא למטרה שלשמה נמסרו
 • מתן תעודת סטודנט לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו
 • סוגי המלגות שמחלקים המוסדות להשכלה גבוהה
 • זכאותם של סטודנטים להיבחן בשני מועדים
 • זכאותם של סטודנטים לעיין במחברות בחינה ובעבודות ולערער על תוצאות בדיקתן
 • הוראות בעניין כללי התנהגות ותקנון משמעת
 • בחירות לאגודת הסטודנטים
 • אופן הגשת קבילה לנציב קבילות הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה

החוק מפרט את הזכויות הבסיסיות של הסטודנטים ואת היחסים ביניהם לבין המוסד להשכלה גבוהה בו הם לומדים.
התקנונים המוסדיים המפרטים את התנהלות המוסד הספציפי מול תלמידיו, חייבים להיות מותאמים לחוק זכויות הסטודנט.

להרחבות בנושאים השונים הקשורים ליישום החוק במכללה, ניתן לעיין בנהלים אקדמיים ובנהלי הדקנט.
את נוסח החוק המלא ניתן לקרוא בקישור הזה.

נציב קבילות הסטודנטים:
פרופ’ יעקב בר שלמה
barshl@braude.ac.il

ייעוץ לימודים

 • Hidden