חופש המידע

חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ”ח – 1998, חל על המוסדות להשכלה גבוהה ובכללם המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל.

הממונה על יישום חוק חופש המידע במכללה – רו”ח מיטל מילר, 04-9901753

לעמוד חופש המידע באתר הכנסת – הקישו כאן

ייעוץ לימודים