הרשמה לתעודת הוראה

אנחנו מברכים אותך על בחירתך במכללה האקדמית להנדסה בראודה. הקישור הבא יביא אותך לטפסי ההרשמה המקוונים ללימודי תעודת הוראה במכללה וללימודי התמחות בהוראה (סטאז’).

ניתן לצרף קבצים במהלך ההרשמה או לשלוח אותם באמצעות הפקס או הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה.

בסיום ההרשמה תידרשו לשלם דמי הרשמה בהתאם למסלול הלימודים. לידיעתך, דמי ההרשמה אינם מוחזרים.

פירוט המסמכים הדרושים ואפשרויות המשלוח יפורטו בהודעה שתישלח אליך לדואר אלקטרוני דקות ספורות לאחר סיום ההרשמה וביצוע התשלום.

מועמדים לקבלה ללימודים לקראת תעודת הוראה

  1. סטודנטים הלומדים במכללה האקדמית להנדסה בראודה לקראת תואר ראשון בהנדסה, יוכלו להצטרף החל מהשנה השנייה ללימודיהם, בתנאי שממוצע ציוניהם 70 לפחות.
  2. מורים בפועל, או המבקשים לעסוק בהוראה, יוכלו להתקבל ללימודי הוראה על פי  התנאים הבאים:
  • בעלי תואר אקדמי באחד המקצועות הנלמדים לתואר ראשון במכללה ממוסד אקדמי ישראלי, או מוסד המוכר אקדמית, ובציון ממוצע 70 לפחות
  • בעלי תואר אקדמי באחד המקצועות הנלמדים לתואר ראשון במכללה, ממוסד שאינו ישראלי אך מוכר אקדמית על ידי משרד החינוך, ובציון ממוצע 70 לפחות
  • כל מי שקיבל את התואר באוניברסיטה בחו”ל חייב להציג אישור ממשרד החינוך על הכרה בתואר

3. המועמדים יוזמנו לראיון אישי.

פתיחת הלימודים מותנית במספר הנרשמים

התכנית מיועדת למורים חדשים בשנת עבודתם הראשונה בבית הספר. יכולים להשתתף בלימודי ההתמחות סטודנטים שסיימו תעודת הוראה או כאלו שהם לקראת סיום לימודיהם לתעודת הוראה ובתנאי שסיימו התנסות מעשית בבית הספר ובאישור ראש היחידה.
לקבלת מידע ופרטים נוספים יש לפנות לד”ר ורד דנגור, רכזת הסטאז’, נייד: 052-6065246 (עדיפות לשליחת מייל)

להלן שני קישורים לתוכנית: אחד לבעלי תעודת הוראה מהמכללה האקדמית להנדסה בראודה והשני למורים בעלי תעודת הוראה ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים.

אנו מאחלים לך הצלחה!

לתקנון שכר לימוד

נדרש לבצע את הרישום בדפדפן Chrome

מועמדים ללימודי התמחות בהוראה (סטאז')

התוכנית מיועדת למורים חדשים בשנת עבודתם הראשונה בבית הספר. יכולים להשתתף בלימודי ההתמחות סטודנטים שסיימו תעודת הוראה או כאלו שהם לקראת סיום לימודיהם לתעודת הוראה ובתנאי שסיימו התנסות מעשית בבית הספר ובאישור ראש היחידה.
לקבלת מידע ופרטים נוספים יש לפנות לד”ר ורד דנגור, רכזת הסטאז’, נייד: 052-6065246 (עדיפות לשליחת מייל)

להלן שני קישורים לתוכנית: אחד לבעלי תעודת הוראה מהמכללה האקדמית להנדסה בראודה והשני למורים בעלי תעודת הוראה ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים.

אנו מאחלים לך הצלחה!

לתקנון שכר לימוד

נדרש לבצע את הרישום בדפדפן Chrome

ייעוץ לימודים