שירות מילואים

מילואים

המכללה מעריכה את משרתי המילואים ונותנת להם סיוע אקדמי. דקנט הסטודנטים מטפל בהגשת בקשות לולת”מ לביטול או דחייה של שירות מילואים במהלך הלימודים: השאלת NetStick לתקופת המילואים, מועדי בחינה מיוחדים, שיעורי עזר, צילומים, הארכת זמן בבחינות, נקודות זכות אקדמיות, קורס חוזר, ניקוד לזכאות למלגות ולמעונות וכניסה לחדר הכושר ועוד…

על הצטיינות בפעילות למען הסטודנטים המשרתים במילואים זכתה המכללה באות מגן המילואים משרד הביטחון לשנת 2017.

בעקבות חקיקה בכנסת והחל מתשע”ט, סטודנטים ששירתו במילואים, בתנאים מסוימים, זכאים לנקודות זכות אקדמיות על השירות. פרטים ב“נוהל פעילות חברתית וקהילתית” באתר המכללה.

 • מתווה חרבות ברזל

  שנת הלימודים תשפ”ד עומדת בסימן “חרבות ברזל”, לכן ניתנו התאמות אקדמיות ומנהליות למשרתים במילואים. המתווה הינו תוספת על נוהל המילואים והנהלים הקבועים במכללה.

  מתווה סמסטר א’ תשפ”ד

  מתווה סמסטר ב’ תשפ”ד

  הערה: המשרתים בשירות סדיר, בכוחות הבטחון ועתודאים אשר גויסו לשירות מיוחד במהלך אירועי התקופה ומבקשים הקלות בעטיו, יפנו לדקנט הסטודנטים לשיוך לקבוצה המתאימה.

 • שלבים
  המכללה האקדמית להנדסה בראודה רואה חשיבות רבה בעידוד סטודנטים לשירות מילואים פעיל. דקנט הסטודנטים תומך בסטודנטים אשר יוצאים ושבים משירות מילואים במגוון תחומים.
  להלן השלבים שיש לעבור החל מקבלת הצו ועד למיצוי הזכויות והסדר תשלומים בגין שירות המילואים.
  שלבים
 • נוהל הגשת ולת"ם
  נוהל הגשת ולת”ם (ועדה לתיאום מילואים)
   
  כללי
  נוהל זה מיועד עבורך, חייל/ת המילואים, על-מנת לסייע לך בהגשת בקשה לתאום שירות המילואים אליו זומנת ועל מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בלימודים.
   
  זכאים להגיש
  סטודנטים תלמידי מכינה הלומדים במסלול יום, סטודנטים מן המנין הלומדים לתואר ראשון ולתואר שני.
   
  הגבלות קריאה לשמ”פ
  סטודנט הלומד במוסד מוכר זכאי להגבלת קריאה כמפורט להלן:
  • סטודנט במכינה קדם אקדמית – 12 יום בשנה אקדמית.
  • סטודנט להנדסה – 21 יום בשנה אקדמית.
  במהלך פגרת הלימודים ניתן לקרוא לסטודנט להשלמת התקופה עד להשלמת המכסה המותרת עפ”י קובץ הוראות זימון לשמ”פ, אלא אם הציג הסטודנט אישור לימודים לסמסטר קיץ.
   
  באמצעות הכתוב בדף זה תוכלו לקבל מידע כולל, אודות תהליך הגשת ולת”ם ודרכי הפנייה אלינו.
  דקנט הסטודנטים עושה את מירב המאמצים על-מנת לשפר ולקדם את תהליכי הטיפול, השירות והפנייה בנושא מילואים.
   
  שלב אחר שלב להגשת בקשה לולת”ם
  1. קבלת צו מילואים
  2. במידה וצו המילואים עולה על  6 ימים, יש באפשרותך להגיש בקשה לדחיית/קיצור/ביטול שירות
  3. הודעה למחלקה – במידה וקיבלת צו מילואים העולה על 6 ימים עליך להודיע למזכירת המחלקה ולציין בפניה נושאים מיוחדים אשר תזדקק להם עם שובך מהמילואים.
  4. במידה והחלטת להגיש ולת”ם יש להגישו לא יאוחר מ – 30 יום לפני מועד צו הקריאה. טופס הגשת ולת”ם
  5. צרף מערכת שעות שבועית
  6. צרף מכתב אישי
  7. צרף לוח בחינות
  8. צרף העתק של צו המילואים
  9. חובה להחתים את מזכירת המחלקה במקום המיועד לכך בטופס הולת”ם
  10. את טופס הבקשה כאשר הוא מלא וחתום ובצירוף כל האישורים יש להגיש למזכירות דקנט הסטודנטים
  11. תשובה מולת”ם – מגיעה לסטודנט  בדרך כלל כשבועיים לפני מועד המילואים המתוכנן
  12. הגשת ערעור – סטודנט המבקש לערער על החלטת ולת”ם רשאי להגיש ערעור במזכירות דקנט הסטודנטים עד 7 ימים ממועד החלטת ולת”ם בעניינו
   טופס הגשת ערעור על החלטת ולת”ם. לא ניתן להגיש ערעור אם עברו יותר מ-7 ימים.
   
  מזכירות דקנט הסטודנטים, גב’ תמי באלוה, בניין B  חדר 204 טלפון: 04-9901906, 
  פקס: 04-9901989  דואר אלקטרוני: tamib@braude.ac.il 
 • הטבות

  הטבות לסטודנט המשרת במילואים

  המכללה האקדמית להנדסה בראודה רואה חשיבות רבה בעידוד סטודנטים לשירות מילואים פעיל. דקנט הסטודנטים תומך ומסייע לסטודנטים אשר שבים משירות מילואים במגוון תחומים.

  אנו נעשה כל מאמץ לסייע לך, המשרת/ת במילואים על מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בלימודים.

  לפניך רשימת ההטבות. למימוש ההטבות יש לפנות לגב’ תמי באלוה במזכירות דקנט הסטודנטים, בצירוף טופס 3010.
  טלפון: 04-9901906, פקס: 04-9901989, מייל:
  tamib@braude.ac.il
   
  לתשומת ליבך – חשוב לקרוא את נוהל משרתים במילואים לקבלת מידע מלא לגבי הזכויות וההתאמות המגיעות לך בשל השירות . הנוהל נמצא באתר המכללה / דקנט/ שירות מילואים.
   

  לנוחיותך, להלן עיקרי הדברים:

  1. תוספת זמן – סטודנט ששירת 10 ימים ברצף או 21 במצטבר בסמסטר, זכאי ל-25% תוספת זמן לכל שעת מבחן בסוף הסמסטר.
  2. זכאות למועדים מיוחדים בבחינות – סטודנט משרת מילואים במהלך תקופת הלימודים או הבחינות, זכאי להבחן במועדים מיוחדים. מותנה בעמידה בקריטריונים המפורטים בנוהל משרתים במילואים.
  3. כרטיס צילום – סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבל 50 צילומים ליום מילואים (לא כולל שישי-שבת וחופשת קיץ). באפשרותך לבחור קבלת ההטבה על ידי הטענת צילומים בכרטיס הסטודנט או זיכוי כספי לרכישת חוברות לימוד באתר “עותקים”. יש לשלוח את טופס 3010 דרך תחנת המידע לסטודנט, למזכירות דקנט הסטודנטים ולציין את האופן בו בחרת לממש את הטבת הצילומים.
  4. שיעורי עזר – סטודנט במילואים זכאי לקבל שעורי עזר על ידי חונך לפי מפתח של 6 שיעורי עזר לכל 10 ימי שירות מילואים פעיל (שמ”פ) ברצף.
  5. השאלת ספרים – סטודנט שהיה בשירות מילואים פעיל (שמ”פ), יזכה לעדיפות בהשאלת ספרים בספרייה בתקופה הסמוכה לחזרתו מהשירות, כמו כן יוכל לשאול ספרים מעבר למכסה הרגילה.
  6. קורס חוזר – סטודנט אשר שירת במצטבר לפחות 10 ימי מילואים בסמסטר ונעדר בשל כך מהשיעורים בקורס, זכאי לדחות את הקורס לסמסטר העוקב ולחזור עליו ללא תשלום נוסף, בתנאי שעדיין לא נבחן באף אחד ממועדי הקורס (א’ או ב’). לעניין זה רשאי הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו בקורס עד 10 ימים לפני בחינת מועד א’ בקורס. הסטודנט ייחשב כמי ‘שלא השלים’ את הקורס. במידה ולא קיים הקורס בסמסטר העוקב ישלים הסטודנט את הקורס בסמסטר קיץ. על מנת לקבל את אישור דקן הסטודנטים לקורס חוזר (ללא תשלום), על הסטודנט למלא טופס בקשה
  7. נקודות זכות אקדמיות – על פי “נוהל מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית” (מרץ 2019), סטודנט ששירת במילואים 14 ימי מילואים בשנה אחת, מתוכם 4 ימים ברצף, או שירת 21 ימים בשנת לימודים אחת (ללא דרישה לרצף), יהיה זכאי לשתי נ”ז. הזכאות לשתי נ”ז תהיה פעם אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר ראשון. למימוש הזכות לקבלת נ”ז, יש להגיש טופס דיווח על שירות מילואים (נספח א’ בנוהל) למזכירות המחלקה במצטבר במהלך השנה האקדמית (לא בחופשת הקיץ) יהיה זכאי לנקודות זכות אקדמיות בגין השירות על פי המפתח הבא.
  8. מלגותהכרה בימי מילואים כפעילות חברתית לקבלת מלגות המכללה סטודנט ששירת במילואים במהלך השנה האקדמית (לא כולל סמסטר קיץ) בהיקף של  4 ימים ברצף או 14 ימים במצטבר, יהיה זכאי להפחתה משעות ההתנדבות להן מחויב לפי מפתח של 2.5 שעות התנדבות עבור כל יום מילואים. תקף למלגות סיוע כלכלי, הצטיינות נשיא והצטיינות מחלקה ומלגת תכנית המצוינות.
  9. מעונות – שירות מילואים מעניק תוספת של נקודות לצורך בחינת זכאות למעונות.
  10. השאלת NETSTICK – סטודנט שיוצא לשמ”פ של 4 ימים ומעלה יהיה זכאי להשאיל  NETSTICK לתקופת שירותו ללא תשלום. למימוש ההטבה יש לפנות למזכירות דקנט הסטודנטים, כ-4 ימים לפני היציאה לשירות מילואים. לבקשה יש לצרף צו קריאה למילואים.
  11. קבלת הקלטות של הרצאות ותרגולים – סטודנט שיוצא לשמ”פ של 4 ימים ומעלה רשאי לקבל הקלטות (אם קיימות) של הרצאות ותרגולים עבור הקורסים שיילמדו בתקופה שייעדר. למימוש ההטבה, יש לפנות למזכירות דקנט הסטודנטים כשבוע לפני היציאה למילואים.
  12. קורס קיץ – סטודנט אשר שירת במילואים 21 ימים לפחות במצטבר במהלך שנה אקדמית ומתוכם לפחות 7 ימים רצופים, זכאי לקורס קיץ אחד ללא תשלום. הטבה זו תינתן רק עבור קורס קיץ הנפתח באותה שנה אקדמית בה ביצע הסטודנט את שרות המילואים. לא ניתן להעביר את ההטבה לשנה אקדמית אחרת או לקבל במקומה החזר כספי (במידה וקורס הקיץ לא ייפתח).
   הטבה זו אינה תקפה למקבלי מלגות מתקציב המכללה.
   הטבה זו אינה תקפה עבור שירות מילואים בתנאי קבע.
   על מנת לקבל את אישור דקן הסטודנטים לקורס קיץ (ללא תשלום), על הסטודנט למלא טופס בקשה (נספח ה’ בנוהל משרתי מילואים).
  13. חדר כושר – סטודנט יהיה זכאי לכניסה (ללא תשלום) לחדר הכושר במכללה, בסמסטר העוקב, אם הוא מקיים לפחות אחד משלושת התנאים הבאים:
   • שירות של לפחות 5 ימים רצופים במהלך הסמסטר.
   • שירות של לפחות 14 ימים במצטבר במהלך הסמסטר.
   • שירות של לפחות 21 ימים במצטבר במהלך שנה אקדמית.
   למימוש ההטבה יש לפנות למזכירות דקנט הסטודנטים.

   

  סייגים לנוהל – סטודנט במסלול עתודה אקדמית או קצין בשירת פעיל, הלומד במכללה במסגרת קריירה צבאית, לא זכאי להתאמות המפורטות בנוהל למעט  סעיף “מניעה חמורה”. בגין אותה תקופת שירות מילואים ניתן לקבל רק אחת מההטבות: קורס חוזר ללא תשלום (סעיף 6) או קורס קיץ חינם (סעיף 13).

 • זכויות

  עיקרי זכויות הסטודנט המשרת במילואים

  מועדי בחינה מיוחדים
  1. סטודנט שנעדר עקב שרות מילואים ממועד בחינה א’ או ב’ – זכאי למועד מיוחד.
  2. סטודנט אשר שירת יותר מ- 14 ימים ברצף או 21 יום במצטבר בסמסטר ולא נבחן באחד המועדים א’ או ב’ או בשניהם זכאי למועד בחינה מיוחד.
  3. סטודנט שהפסיד עקב שרות מילואים בחנים או בחינות אמצע בקורס מסוים ונכללים בקביעת הציון הסופי, יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד או לקבל חלופה אחרת לפי שיקול דעת המרצה.
  4. מי ששירת 4 ימים ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיים שלפניהן, זכאי לא להיבחן באחד המועדים א’ או ב’, המתקיימים בטווח מספר ימים מתום שירותו לפי הנוסחה שלהלן:
   מספר ימי המילואים כפול 0.8 ויקבל במקום זה מועד מיוחד. לקביעת טווח מספר הימים יש לעגל בנוסחה כלפי מעלה (לדוגמא: שירות מילואים של 4 ימים זכאי לא להיבחן באחד המועדים המתקיימים בטווח של 4 ימים מתום שירותו).

   • שירות מילואים של 3 ימים בתקופת הבחינות, זכאי לא להיבחן באחד המועדים א’ או ב’ המתקיימים בטווח של 3 ימים מתום שירותו.
   • שירות מילואים של 2 ימים בתקופת הבחינות, זכאי לא להיבחן באחד המועדים א’ או ב’ המתקיימים בטווח של 2 ימים מתום שירותו.
   
  היעדרות משיעורים
  סטודנט זכאי להיעדר משעורים בתקופת שרות המילואים, ללא הגבלה ולא יפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
   
  הארכת לימודים
  סטודנט ששירת שרות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב-2 סמסטרים מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
 • נוהל משרתים במילואים

השלמות בשל שירות מילואים לקורסי מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וקורסי הכשרה מעשית

בהתאם לסעיף 6.7 בנוהל המילואים, מצ”ב מתווי השלמות לקורסי מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וקורסי הכשרה מעשית לפי מחלקות.

 

שאלות ותשובות

ייעוץ לימודים

 • Hidden