תואר .M.Sc בהנדסת תוכנה

אודות התכנית

תכנית לימודים המקנה ידע מקיף ומעמיק בפיתוח יישומי תכנה מדעיים, טכנולוגיים וניהוליים. התכנית כוללת רקע מדעי כללי, קורסי הנדסה וטכנולוגיה, התמחות בתחומים כגון רשתות ומבנה מחשבים, מערכות תכנה, מערכות נבונות ואלגוריתמיקה.
דבר ראש התכנית פרופ’ זאב וולקוביץ
“הלימודים בתכנית מהווים מקפצה מקצועית, שעשויה לשפר את סיכוי הלומד בה להתקדם במקום עבודתו, או להתקבל למקומות עבודה נחשבים, בעמדות ובתנאים עדיפים. בנוסף, הלימודים מכשירים גם לעבודה במחקר.
כדי שלא נישאר מאחור, תכנית הלימודים שלנו מתעדכנת תכופות בהתפתחויות הגלובליות הקשורות לתחום. מערכת השעות גמישה ובאה לקראת הסטודנטים, על מנת שתקופת הכשרתם תעבור בנוחות ובהצלחה”.

 

רקע כללי

Master of Science in Software Engineering

מטרת התכנית היא להעניק לבעלי תואר ראשון, בתחומים שפורטו לעיל, ידע מדעי מחקרי עדכני לפתרון בעיות הנדסיות מציאותיות ודרכים ליישום הידע בעבודת המהנדס. התכנית תעניק לסטודנטים מיומנויות בהובלה ובניהול של פרויקטי תכנה גדולים, ובביצוע מחקרים מדעיים בהנדסת תכנה.
כדי להשיג את מטרות התכנית יש ללמד: מתודולוגיות לפתוח תכנה, שיטות להבטחת תכנה ובדיקתה, ניהול משאבים ולוחות זמנים בפרויקטי תכנה, מערכות לומדות, מודלים מתקדמים בתורת הסיבוכיות, אנליזה נומרית ואת הנושא של אימות מערכות. בנוסף, יש ללמד נושאים ממדעי המחשב כגון: כריית נתונים, ביולוגיה חישובית ועוד.

התכניות לתואר שני בהנדסת תכנה המוצעות כיום ע”י מוסדות אוניברסיטאיים, מאופיינות באוריינטציה מחקרית. התכנית המוצעת במסמך זה הינה בעלת אוריינטציה של יישום הידע המחקרי בעבודת המהנדס. תשומת לב מרובה ניתנת לשילוב של מודלים וכלים מתקדמים עם מתודולוגיות להטמעתם בתעשייה. הסטודנט ייחשף במהלך לימודיו לסוגיות אופייניות לארגון המודרני ולשיטות יישום עדכניות בהנדסת תכנה.

תנאי הרשמה, תנאי קבלה, מעבר וסיום

תנאי קבלה לתכנית הלימודים
לתכנית יוכלו להתקבל בעלי תואר ראשון ארבע שנתי בהנדסת תכנה, במדעי המחשב ובהנדסת מערכות מידע, המוכר ע”י המל”ג, שממוצע ציוניהם בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות והם היו בעשירון העליון של הסטודנטים במוסד.

קבוצת הקורסים הנדרשת לצורך קבלה:
 מבוא להנדסת תכנה, מערכות הפעלה, תורת הקומפילציה, אלגוריתמים בתורת הגרפים, מערכות מסדי נתונים, תורת החישוביות.
מועמד ללימודים יצטרך גם להמציא שני מכתבי המלצה המתייחסים להתאמתו ולסיכויי הצלחתו בלימודים לתואר מתקדם. רצוי שמכתב אחד יהיה ממי שמכיר את יכולתו האקדמית של המועמד, ואחד ממי שממונה עליו במקום העבודה.
מועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה ידרשו להשלים קורסים ברמת התואר הראשון לפני קבלתם ללימודים, או תוך כדי לימודיהם בתכנית, וזאת כדרישת-קדם לקבלה לתכנית. ועדת תכנית לימודים תבנה תכנית לימודים למועמדים כאלה, שתהיה מותאמת לרמתם ולרקע ממנו הגיעו.

תנאי המעבר משנה לשנה
סטודנט בתכנית צריך לעבור את כל הקורסים של שנה א’, בציון 65 לפחות, והממוצע המצטבר חייב להיות לפחות 75 כדי להמשיך לשנה השנייה של התכנית. אם נכשל הסטודנט בקורס (ציונו פחות מ-65), יותר לו לחזור עליו בשנה העוקבת. סטודנט יוכל לחזור על קורס שנכשל בו פעם אחת בלבד. סטודנט יוכל להיכשל, לכל היותר, בשני קורסי חובה

תנאי סיום הלימודים
כדי להיות זכאי לתואר, הסטודנט צריך לצבור לפחות 38 נ”ז, מהן 15 נ”ז בחמישה קורסי החובה, 12 נ”ז בעבודת הגמר ולפחות 11 נ”ז בקורסי הבחירה של התכנית. חריגות ייתכנו לגבי מי שלמדו לפי תכנית לימודים אינדיבידואלית שאושרה ע”י ועדת תכנית הלימודים (למשל, תכנית שבה הוחלף קורס חובה בקורס בחירה מכיוון שהמועמד למד כבר את קורס החובה הנידון או מקביל לו במסגרת קודמת). קורסי השלמה לא יזכו את הסטודנט בנ”ז. כדי להיות זכאי לתואר, על ממוצע הציונים של הסטודנט להיות 75 לפחות. כל הלימודים לפי התכנית, אך לא כולל דרישות השלמה מרמת תואר ראשון, חייבים להסתיים תוך פרק זמן מרבי של שלוש שנים ממועד תחילת הלימודים בתכנית.

תכנית לימוד

המבנה הכללי של תכנית הלימודים

תכנית הלימודים המומלצת תימשך שנתיים, כמוצג בטבלה מס’ 1. סטודנטים יוכלו לפרוש את הלימודים גם לאורך שלוש שנים, כדי להקל את העומס על מי שעובד במשרה מלאה או מי שחייב בקורסי השלמה. סה”כ יידרש הסטודנט לצבור לפחות 38 נ”ז, מתוכן 15 נ”ז בחמישה קורסי חובה, 12 נ”ז בעבודת הגמר (מופיעה בטבלה מס’ 1 כשני קורסים סמסטריאליים), ו-11 נ”ז בקורסי בחירה. לקורסי הבחירה המופיעים בטבלה מס’ 2 יתווספו בעתיד קורסים נוספים שעדיין לא פותחו.
קורסי החובה בתכנית הינם: מתודולוגיות מתקדמות לפתוח תכנה, מערכות לומדות, הבטחת איכות תכנה ושיפור תהליכים, ניהול פרויקטי תכנה, ניהול צוותי פיתוח תכנה ועבודת הגמר.
מטרת עבודת הגמר היא השגת הבנה לעומק של הנלמד בתכנית הלימודים באמצעות ביצוע פרויקט מעשי. במסגרת העבודה יעסקו הסטודנטים בפתרון בעיה שפתרונה דורש התמודדות עם אלגוריתם או פרדיגמה מורכבת. נתוני הבעיה יסופקו ע”י מנחה הפרויקט או ע”י אירגון. הסטודנטים מקבלים את נתוני הבעיה והמנחה מדריך אותם בביצוע הניתוח, האיפיון והמימוש. הפרויקט מתבצע בקבוצות בהתאם להיקף הפרויקט. ביצוע עבודת הגמר אמור לכלול העמקה לימודית, כולל סקר ספרות וכן את מימוש כל שלבי מחזור החיים של פיתוח תכנה. ההתנסות בביצוע פרויקט בהיקף גדול חשובה להקניית מיומנויות בניהול ובהובלה של פרויטי תכנה. בהערכת הפרויקט יהיה מרכיב אישי ועקב כך ידרשו  חברי הצוות לציין בעבודה את הנושאים להם היו אחראים. בחלק האישי של הבחינה על העבודה תבדק בקיאותם, של חברי הצוות, בנשואי תרומתם.
קורסי הבחירה בתכנית כוללים את הקורסים הבאים: נושאים נבחרים בתורת הצפינה, אלגוריתמי קירוב, אלגוריתמים מתקדמים בביולוגיה חישובית, סמינר בנושאים מתקדמים במערכות ניהול מסדי נתונים, תורת הקירובים הנומריים, נושאים מתקדמים בהנדסת תכנה, מידול מערכות אקולוגיות, השתלמות יחידנית בהנדסת תכנה, סמינר בהנדסת דרישות ושימושיות ומנשקי משתמש.  לא כל קורסי הבחירה יוצעו כל שנה ומספרם ייקבע לפי מספר הסטודנטים הלומדים בתכנית באותה שנה

טבלה מס’ 1: פירוט תכנית הלימודים המומלצת

שנה וסמסטר
שם הקורס
שעות הרצאה
שעות שבועיות
נ”ז
סה”כ
שנה א’ סמ’ חורף
מתודולוגיות מתקדמות לפתוח תוכנה
3
3
3.0
9
שעות,
9
נ”ז
מערכות לומדות
3
3
3.0
קורס בחירה1
3
3
3.0
שנה א’ סמ’ אביב
ניהול פרויקטי תוכנה
3
3
3.0
9
שעות,
9.0
נ”ז
מודלים מתקדמים בתורת הסיבוכיות
3
3
3.0
קורס בחירה1
3
3
3.0
שנה ב’ סמ’ חורף
הבטחת איכות תוכנה ושיפור תהליכים
3
3
3.0
11
שעות,
11.0
נ”ז
אנליזה נומרית מתקדמת
3
3
3.0
קורס בחירה1
2
2
2.0
עבודת גמר 1
3
3
3.0
שנה ב’ סמ’ אביב
לוגיקה טמפורלית ואימות מערכות
3
3
3.0
9
שעות,
9.0
נ”ז
קורס בחירה1
3
3
3.0
עבודת גמר 2
3
3
3.0
סה”כ:
38
38
38

1 קורסי הבחירה מופיעים בטבלה מס’ 4. כל סטודנט יבחר לפחות 11.0 נ”ז מטבלה זו

טבלה מס’ 2: קורסי הבחירה

שם הקורס
שעות הרצאה
שעות שבועיות
נ”ז
סמינר בהנדסת דרישות2
3
3
3
נושאים נבחרים בתורת הצפינה
2
2
2
אלגוריתמי קירוב
3
3
3
סמינר בנושאים מתקדמים במערכות ניהול מסדי נתונים
3
3
3
תורת הקירובים הנומריים
3
3
3
אלגוריתמים מתקדמים בביולוגיה חישובית
3
3
3
נושאים מתקדמים בהנדסת תכנה
3
3
3
מידול מערכות אקולוגיות
3
3
3
שימושיות ומנשקי משתמש2
3
3
3
השתלמות יחידנית בהנדסת תכנה
3
3
3

2 סטודנטים שלקחו קורסים אלה בלימודי התואר הראשון אינם רשאים לקחתם בשנית

שינוי גודל גופנים
ניגודיות