תואר שני .M.Sc בהנדסת תוכנה

אודות התכנית

  תנאי הרישום לתוכנית מפורטים בידיעון

קישור לעמוד התוכנית בידיעון

 
 

דבר ראש התכנית פרופ’ זאב וולקוביץ

“הלימודים בתכנית מהווים מקפצה מקצועית, שעשויה לשפר את סיכוי הלומד בה להתקדם במקום עבודתו, או להתקבל למקומות עבודה נחשבים, בעמדות ובתנאים עדיפים. בנוסף, הלימודים מכשירים גם לעבודה במחקר.
כדי שלא נישאר מאחור, תכנית הלימודים שלנו מתעדכנת תכופות בהתפתחויות הגלובליות הקשורות לתחום. מערכת השעות גמישה ובאה לקראת הסטודנטים, על מנת שתקופת הכשרתם תעבור בנוחות ובהצלחה”.

רקע כללי

תכנית לימודים המקנה ידע מקיף ומעמיק בפיתוח יישומי תכנה מדעיים, טכנולוגיים וניהוליים. התכנית כוללת רקע מדעי כללי, קורסי הנדסה וטכנולוגיה, התמחות בתחומים כגון רשתות ומבנה מחשבים, מערכות תכנה, מערכות נבונות ואלגוריתמיקה.

Master of Science in Software Engineering

מטרת התכנית היא להעניק לבעלי תואר ראשון, בתחומים שפורטו לעיל, ידע מדעי מחקרי עדכני לפתרון בעיות הנדסיות מציאותיות ודרכים ליישום הידע בעבודת המהנדס. התכנית תעניק לסטודנטים מיומנויות בהובלה ובניהול של פרויקטי תכנה גדולים, ובביצוע מחקרים מדעיים בהנדסת תכנה.
כדי להשיג את מטרות התכנית יש ללמד: מתודולוגיות לפתוח תכנה, שיטות להבטחת תכנה ובדיקתה, ניהול משאבים ולוחות זמנים בפרויקטי תכנה, מערכות לומדות, מודלים מתקדמים בתורת הסיבוכיות, אנליזה נומרית ואת הנושא של אימות מערכות. בנוסף, יש ללמד נושאים ממדעי המחשב כגון: כריית נתונים, ביולוגיה חישובית ועוד.

התכניות לתואר שני בהנדסת תכנה המוצעות כיום על ידי מוסדות אוניברסיטאיים, מאופיינות באוריינטציה מחקרית. התכנית המוצעת במסמך זה הינה בעלת אוריינטציה של יישום הידע המחקרי בעבודת המהנדס. תשומת לב מרובה ניתנת לשילוב של מודלים וכלים מתקדמים עם מתודולוגיות להטמעתם בתעשייה. הסטודנט ייחשף במהלך לימודיו לסוגיות אופייניות לארגון המודרני ולשיטות יישום עדכניות בהנדסת תכנה.

תכנית לימודים

המבנה הכללי של תכנית הלימודים

תכנית הלימודים המומלצת תימשך שנתיים, כמוצג בטבלה מס’ 1. סטודנטים יוכלו לפרוש את הלימודים גם לאורך שלוש שנים, כדי להקל את העומס על מי שעובד במשרה מלאה או מי שחייב בקורסי השלמה. סך הכל יידרש הסטודנט לצבור לפחות 38 נקודות זכות, מתוכן 21 נקודות זכות בחמישה קורסי חובה, 6 נקודות זכות בעבודת הגמר (מופיעה בטבלה מספר 1 כשני קורסים סמסטריאליים), ו-11/12 נקודות זכות בקורסי בחירה. לקורסי הבחירה המופיעים בטבלה מספר 2 יתווספו בעתיד קורסים נוספים שעדיין לא פותחו.
קורסי החובה בתכנית הינם: מתודולוגיות מתקדמות לפתוח תכנה, מערכות לומדות, הבטחת איכות תכנה ושיפור תהליכים, ניהול פרויקטי תכנה, ניהול צוותי פיתוח תכנה ועבודת הגמר.
 
מטרת עבודת הגמר היא השגת הבנה לעומק של הנלמד בתכנית הלימודים באמצעות ביצוע פרויקט מעשי. במסגרת העבודה יעסקו הסטודנטים בפתרון בעיה שפתרונה דורש התמודדות עם אלגוריתם או פרדיגמה מורכבת. נתוני הבעיה יסופקו על ידי מנחה הפרויקט או על ידי אירגון. הסטודנטים מקבלים את נתוני הבעיה והמנחה מדריך אותם בביצוע הניתוח, האיפיון והמימוש. הפרויקט מתבצע בקבוצות בהתאם להיקף הפרויקט. ביצוע עבודת הגמר אמור לכלול העמקה לימודית, כולל סקר ספרות וכן את מימוש כל שלבי מחזור החיים של פיתוח תכנה. ההתנסות בביצוע פרויקט בהיקף גדול חשובה להקניית מיומנויות בניהול ובהובלה של פרויטי תכנה. בהערכת הפרויקט יהיה מרכיב אישי ועקב כך ידרשו  חברי הצוות לציין בעבודה את הנושאים להם היו אחראים. בחלק האישי של הבחינה על העבודה תבדק בקיאותם, של חברי הצוות, בנשואי תרומתם.
 
קורסי הבחירה בתכנית כוללים את הקורסים הבאים: נושאים נבחרים בתורת הצפינה, אלגוריתמי קירוב, אלגוריתמים מתקדמים בביולוגיה חישובית, סמינר בנושאים מתקדמים במערכות ניהול מסדי נתונים, תורת הקירובים הנומריים, נושאים מתקדמים בהנדסת תכנה, מידול מערכות אקולוגיות, השתלמות יחידנית בהנדסת תכנה, סמינר בהנדסת דרישות ושימושיות ומנשקי משתמש.  לא כל קורסי הבחירה יוצעו כל שנה ומספרם ייקבע לפי מספר הסטודנטים הלומדים בתכנית באותה שנה
 

טבלה מס’ 1: פירוט תכנית הלימודים המומלצת

שנה וסמסטר
שם הקורס
שעות הרצאה
שעות שבועיות
נ”ז
סה”כ
שנה א’ סמסטר חורף
מתודולוגיות מתקדמות לפתוח תוכנה
3
3
3.0
9
שעות,
9
נקודות זכות
מערכות לומדות
3
3
3.0
קורס בחירה1
3
3
3.0
שנה א’ סמסטר אביב
ניהול פרויקטי תוכנה
 
3
3
3.0
9
שעות,
9.0
נקודות זכות
מודלים מתקדמים בתורת הסיבוכיות
3
3
3.0
קורס בחירה1
3
3
3.0
שנה ב’ סמסטר חורף
הבטחת איכות תוכנה ושיפור תהליכים
3
3
3.0
11
שעות,
11.0
נקודות זכות
אנליזה נומרית מתקדמת
3
3
3.0
קורס בחירה1
2
2
2.0
עבודת גמר 1
3
3
3.0
שנה ב’ סמסטר אביב
לוגיקה טמפורלית ואימות מערכות
3
3
3.0
9
שעות,
9.0
נקודות זכות
קורס בחירה1
3
3
3.0
עבודת גמר 2
3
3
3.0
 
סה”כ:
38
38
38
 

1 קורסי הבחירה מופיעים בטבלה מס’ 4. כל סטודנט יבחר לפחות 11.0 נקודות זכות מטבלה זו

 

טבלה מס’ 2: קורסי הבחירה

שם הקורס
שעות הרצאה
שעות שבועיות
נקודות זכות
סמינר בהנדסת דרישות2
3
3
3
נושאים נבחרים בתורת הצפינה
2
2
2
אלגוריתמי קירוב
3
3
3
סמינר בנושאים מתקדמים במערכות ניהול מסדי נתונים
3
3
3
תורת הקירובים הנומריים
3
3
3
אלגוריתמים מתקדמים בביולוגיה חישובית
3
3
3
נושאים מתקדמים בהנדסת תכנה
3
3
3
מידול מערכות אקולוגיות
3
3
3
שימושיות ומנשקי משתמש2
3
3
3
השתלמות יחידנית בהנדסת תכנה
3
3
3

2 סטודנטים שלקחו קורסים אלה בלימודי התואר הראשון אינם רשאים לקחתם בשנית

 

ייעוץ לימודים