ועדת משמעת

ועדת המשמעת

המכללה מציבה יחסים של כבוד בבסיס תפיסתה החינוכית.

הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם.

ועדת המשמעת ממונה על-ידי נשיא המכללה ותפקידיה הם לדון סטודנטים בעבירות משמעת ולגבש דרכים למניעתן.

חברי הוועדה

ד”ר סיון קלס (הנדסת ביוטכנולוגיה) – יושב ראש הוועדה
ד”ר מתי גולני (הנדסת תוכנה)
ד”ר לודמילה שוורצמן (מתמטיקה)
ד”ר אלעד דננברג (הנדסת מכונות)
אחיאב גולן (מנכ”ל המכללה)
מזל בלמס (מזכירות אקדמית) – מזכירת הוועדה

החלטות הוועדה

קישורים חשובים

ייעוץ לימודים

  • Hidden