מקסים גניס

מקסים גניס
מקסים גניס
אחראי מעבדות אלקטרוניקה | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: על פי המפורסם בחלון המחסן הטכני ובאתר

ייעוץ לימודים