אביחי בלמס

אביחי בלמס
אביחי בלמס
רכז תמיכה טכנית | המרכז לחינוך הנדסי ויזמות

ייעוץ לימודים