דוד טסמניצקי

דוד טסמניצקי
דוד טסמניצקי
מורה | מכינות קדם אקדמיות

ייעוץ לימודים