שי קוסטיס

שי קוסטיס
שי קוסטיס
רכז תכנית להבים, צעירי עתידים | המרכז לנוער שוחר מדע

ייעוץ לימודים