מעבדות לחוזרים – שנת הלימודים תשפ”ג

 

שם הקורס סימול קורס מעבדות לחוזרים הערות
מל”מ 61741 כן סטודנט המשפר ציון יהיה פטור ממעבדות וחובת הגשה של כל תרגילי הבית להוציא את הראשון, (סטודנט שמשפר את הקורס ירשם למעבדה לחוזרים). סטודנט המעונין לשפר ציון ולמד את הקורס לפני שנת הלימודים תשפ”א יצטרך להשתתף בכל המעבדות ולהגיש את כל תרגילי הבית (כי לא למד פייתון). סטודנט שירשם לקורס חוזר בגין כשלון יצטרך להגיש את כל המעבדות החל ברביעית (יש מעבדה להגשה כל שבוע) ולהגיש את כל תרגילי הבית. (יש להירשם למעבדה רגילה ולא לחוזרים)
מת”מ 61745 לא סטודנטים נדרשים בכל סמסטר להגיש את המעבדות והתרגילים מחדש/ אין חובת
נוכחות במעבדות אך יש חובת הגשת מעבדות
מערכות הפעלה 61752 לא סטודנטים נדרשים בכל סמסטר להגיש את המעבדות והתרגילים מחדש
מבוא לבדיקות תכנה 61757 כן לא באופן גורף, הסטודנט יגיש בקשה פרטנית לאחראי הקורס ויקבל אישור פרטני אם
זכאי לפטור. במידה וכן אחראי הקורס יודיע למחלקה במייל והמחלקה תרשום את
הסטודנט למעבדה לחוזרים
מבנה מערכות הפעלה וזמן אמת 61758 לא סטודנט החוזר על הקורס חייב להגיש את המעבדות והתרגילים מחדש
כריית נתונים ומערכות לומדות 61761 כן סטודנט החוזר על הקורס – פטור ממעבדות וזאת בתנאי שהגיש את המטלות קודם לכן
ועבר אותם בהצלחה. (יש להירשם לתרגיל לחוזרים ולידע את אחראי הקורס)
גרפיקה 61764 כן סטודנט החוזר על הקורס – פטור ממעבדות ותרגילי בית וזאת בתנאי שהגיש את
המטלות קודם לכן ועבר אותם בהצלחה, או בחר להגיש אותם שוב. (במקרה זה יש
להירשם למעבדה לחוזרים)
רשתות מחשבים 61765 כן סטודנט החוזר על הקורס פטור ממעבדות וזאת בתנאי שהגיש את המטלות קודם לכן
ועבר אותם בהצלחה (יש להירשם למעבדה לחוזרים)

ייעוץ לימודים

  • Hidden