בהנדסת מכונות אירחו את ילדי “כפר הילדים” -3

גם זה קרה בסמסטר האחרון במחלקה להנדסת מכונות: אירוח של ילדי כפר הילדים בכרמיאל, שסטודנטים מהמכללה משמשים כחונכים שלהם. החיבור בין הסטודנטים לילדים נעשה תודות למלגת קרן אייסף, שבמסגרתה סטודנדנטים מסייעים לילדים בתחומים לימודיים שונים. ילדי כפר הילדים בכרמיאל מגיעים ממקומות שונים בארץ וזוכים בכפר למשפחות אומנה. במהלך הביקור במחלקה נחשפו הילדים לתחומים הלימודיים השונים, שוחחו עם סטודנטים וביקרו במעבדות, כדי לחוות את העשייה היום-יומית של החונכים שלהם. עוד על היום החווייתי הזה והלא שגרתי הזה – בסרטון שלפניכם:

ייעוץ לימודים