שאלון לבוגרים 2021

בוגר/ת יקר/ה,

התקבלה פנייה מקרב הסטודנטים להשתתף בטקס הבוגרים עם גלימות וכובעים, תוך הסכמה לשלם בעבור רכישה מרוכזת של גלימות וכובעים.

מפאת קוצר הזמן, אנו מבקשים מענה על השאלון בדחיפות, על מנת שנצליח להתארגן לרכישה מרוכזת ותוך תקווה שיש במלאי מספיק חליפות לכלל הבוגרים.

הרכישה תתבצע רק בתנאי שרוב מכריע מכם יסכים להצעה.

גביית התשלום לא תתבצע, אלא לאחר היוודע תוצאות הסקר ונודיע על כך מראש.

ניתן להשיב על השאלון עד ליום ג’ 8.6 בשעה 8:00