מזכירות אקדמית

הילה קנר
הילה קנר
מזכיר אקדמי | מזכירות אקדמית
סיגל גולדין
סיגל גולדין
ראש מדור רישום וקבלה | מזכירות אקדמית
רינת ארז
רינת ארז
ראש מדור ציונים וזכאויות | מזכירות אקדמית
אלה קסלמן
אלה קסלמן
ראש מדור מערכת שעות ובחינות | מזכירות אקדמית
מיכל טרבלסי
מיכל טרבלסי
מזכירה | מזכירות אקדמית
פניות ומשלוח מסמכים מזכירות אקדמית
פניות ומשלוח מסמכים מזכירות אקדמית
| מזכירות אקדמית

ייעוץ לימודים