סגל המחלקה

ד”ר אורן שפיר
ד”ר אורן שפיר
מרצה מן החוץ | Optical Engineering
אסף כהן
אסף כהן
מרצה מן החוץ | Optical Engineering
יהודה הלוי
יהודה הלוי
מרצה מן החוץ | Optical Engineering
יואב טלץ
יואב טלץ
מרצה מן החוץ | Optical Engineering
מיכאל רוכקינד
מיכאל רוכקינד
מרצה מן החוץ | Optical Engineering
סלאח פראג’
סלאח פראג’
מרצה מן החוץ | Optical Engineering
ד”ר רומן וורוביוב
ד”ר רומן וורוביוב
מרצה מן החוץ | Optical Engineering
ד”ר יורם הורוביץ
ד”ר יורם הורוביץ
מרצה מן החוץ | Optical Engineering
ד”ר מיכל נוימן
ד”ר מיכל נוימן
מרצה מן החוץ | Optical Engineering
יורי קריימר
יורי קריימר
מרצה מן החוץ | Optical Engineering
ד”ר ולדיסלאב רויטברג
ד”ר ולדיסלאב רויטברג
מרצה מן החוץ | Optical Engineering
אמנון נקר
אמנון נקר | מר אמנון נקר
מנהל מעבדות פיזיקה והנדסה אופטית | Optical Engineering
ד”ר יואל סליגסון
ד”ר יואל סליגסון | ד"ר יואל סליגסון
| Optical Engineering
ד”ר פאדי סכראן
ד”ר פאדי סכראן | ד"ר פאדי סכראן
| Optical Engineering
ד”ר נתן נצר
ד”ר נתן נצר | ד"ר נתן נצר
| Optical Engineering

ייעוץ לימודים