רישום לקורס קיץ למועמדים – תשפ”ד

  • קורס “אנגלית בסיסי”:
    רשאי להירשם לקורס מועמד שיש ברשותו ציון 95-99 בבחינת אמי”ר/ אמיר”ם/ פסיכומטרי בלבד

         היקף הקורס כ 84 שעות.
         הקורס יתקיים בין התאריכים: 06.08.23- 26.09.23
         מספר המקומות מוגבל

         ימים ראשון, שני ורביעי בין השעות 14:50- 18:50
         עלות הקורס: 2500₪

        בחינת מועד א’: 22.09.23
        בחינת מועד ב’: 11.10.23
        פטור מקורס “אנגלית בסיסי” – מי שהשיג/ה בבחינת אמי”ר/אמיר”ם/פסיכומטרי ציון +100.

  • “קורס אנגלית מתקדמים א'”:
    רשאי להירשם לקורס מועמד שיש ברשותו ציון 100-119 בבחינת אמי”ר/אמיר”ם/פסיכומטרי בלבד

         היקף הקורס כ 52 שעות.
         הקורס יתקיים בין התאריכים: 06.08.23 – 26.09.23
         מספר המקומות מוגבל

         ימים שלישי וחמישי בין השעות 12:20-08:30
         עלות הקורס: 1900₪

        בחינת מועד א’: 22.09.23
        בחינת מועד ב’: 11.10.23
        פטור מקורס “אנגלית מתקדמים א'” – מי שהשיג/ה בבחינת אמי”ר/ אמיר”ם/ פסיכומטרי ציון +120.

ניתן להירשם לקורס הקיץ באמצעות תחנת המידע למועמד
אין בהשתתפות, בהצלחה או בכישלון בקורס זה או אחר משום התחייבות המכללה לקבל מועמד ללימודים במכללה.

תאריך אחרון לרישום לקורסי הקיץ: 31.07.23
מדיניות החזר שכר לימוד בגין ביטול רישום לקורסי הקיץ:
* ביטול עד יום לפני פתיחת הקורס חיוב בסך 15% ממחיר הקורס
* ביטול לימודים בקורס החל מתאריך פתיחת הקורס, חיוב מלא (100%) בעלות הקורס
הביטול ייעשה באמצעות פניה בכתב בלבד למזכירות האקדמית

שימו לב, תתכן חפיפה בין קורס מבוא לפיזיקה אקדמית ובין קורסי אנגלית. בזמן הרישום יש לבחור יום ושעה שאינם חופפים.

הערה: המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד הקורסים במידת הצורך. פתיחת הקורסים מותנית במספר מספיק של נרשמים לכל קורס.

ייעוץ לימודים