רישום לקורס אנגלית למועמדים – תשפ”ה

  1. קורס “אנגלית בסיסי”:
    רשאי להירשם לקורס מועמד שיש ברשותו ציון 85-99 בבחינת אמי”ר/אמיר”ם/פסיכומטרי בלבד

         היקף הקורס כ 84 שעות.
         הקורס יתקיים בין התאריכים: 28.05.24 – 14.08.24:
         מספר המקומות מוגבל

  •   ימי א’ בין 13:50 – 16:50 ו-ד’ בין 15:50- 18:50
      או 
  •   ימים ב + ה בין השעות 15:50- 18:50

           עלות הקורס: 2,400₪

          בחינת מועד א’: 15.08.24
          בחינת מועד ב’: 12.09.24
          פטור מקורס “אנגלית בסיסי” – מי שהשיג/ה בבחינת אמי”ר/אמיר”ם/פסיכומטרי ציון +100.

ניתן להירשם לקורס באמצעות תחנת המידע למועמד באתר המכללה.
אין בהשתתפות, בהצלחה או בכישלון בקורס זה או אחר משום התחייבות המכללה לקבל מועמד ללימודים במכללה.

רישום לקורסים יפתח בתאריך  05.05.24
תאריך אחרון לרישום לקורסים: 26.05.24 או עד שמכסת המקומות בקורס תתמלא.

מדיניות החזר שכר לימוד בגין ביטול רישום לקורס:
* ביטול עד יום לפני פתיחת הקורס חיוב בסך 15% ממחיר הקורס
* ביטול לימודים בקורס החל מתאריך פתיחת הקורס, חיוב מלא (100%) בעלות הקורס
הביטול ייעשה באמצעות פניה בכתב בלבד למזכירות האקדמיתpniot_ma@braude.ac.il 

שימו לב, בזמן הרישום יש לבחור יום ושעה שאינם חופפים.

הערה: המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד הקורסים במידת הצורך. פתיחת הקורסים מותנית במספר מספיק של נרשמים לכל קורס.

ייעוץ לימודים

  • Hidden