יום קליטה (בזום) לסטודנטים החדשים

12/10/20
09:00-15:00

ביום הקליטה: מפגש מרכזי של כלל הסטודנטים החדשים, ומפגשים מחלקתיים

מטרת יום הקליטה היא להפגיש את הסטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר הקרוב עם בעלי תפקידים ויחידות מרכזיות במכללה.

ביום זה ישמעו הסטודנטים על אופי הלימודים במכללה ועל תוכניות התמיכה השונות בסטודנטים, יקבלו מידע חיוני הקשור במערכות המידע, רישום לקורסים, שכר לימוד, נהלים ועוד.

ההצגות תכלולנה התייחסות מיוחדת ללמידה המקוונת.

יום הקליטה יכלול שני מפגשים:

מפגש מרכזי של כלל הסטודנטים החדשים, ומפגשים מחלקתיים – כל סטודנט עם ראש המחלקה, הצוות והמרצים של המחלקה אליה נרשם.

חלק ראשון – המפגש המרכזי

09:10-09:00 פרופ’ שרית סיון – משנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל”א)
09:25-09:10 ד”ר אורנה מילר – דקנית הסטודנטים
09:40-09:25 מר אייל קינברג – מנהל מידע ראשי
09:55-09:40 גב’ אביב כהן – מיישמת מערכות מידע
10:00-09:55 ד”ר ערן בוסיס – ראש ועדת משמעת
10:15-10:00 ד”ר נירית גביש – ראשת המרכז לחינוך הנדסי וליזמות + אביחי בלמס בנושא “moodle”
10:25-10:15 גב’ דליה זיירמן – מנהלת הספרייה
10:40-10:25 מר ליאור סדרינס – מנהל מדור שכר לימוד
10:55-10:40 מר עדי אברג’ל – יו”ר אגודת הסטודנטים

חלק שני – מפגשים מחלקתיים

11:30 – הנדסת תכנה ומערכות מידע
12:00 – הנדסה אופטית
12:00 – מתמטיקה שימושית
12:00 – הנדסת ביוטכנולוגיה
12:00 – הנדסת תעשייה וניהול
12:30 – הנדסת מכונות
14:00 – הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

ייעוץ לימודים