סמינר כשל מסוג קורוזית מאמצים במבודדים מרוכבים

18/12/20
12:50-13:50
זום

פרויקט גמר

סקירה וניתוח כשל מסוג קורוזית מאמצים במבודדים מרוכבים

בני איציקוביץ’
מחלקת תכנון מתח על עליון, חברת החשמל לישראל

תקציר:
החשמל אשר מועבר מתחנות הכוח אל הצרכנים מועבר ברובו דרך מערכת קו מתח עילי.
במערכת זו מוליכים חשופים (תילים) תלויים באוויר כשהם רכובים על עמודי חשמל באמצעות מבודדים. התפקיד העיקרי של המבודד הוא למנוע מעבר זרם חשמלי לעמוד
ולהחזיק את משקל התיל. מבודדים בקווי מתח עליון צריכים להיות תקינים לטווח ארוך של שנים מפני שכשל המבודד גורם לנפילת קו המתח ושיכולת התחזוקה שלהם מוגבלת מאוד.
עקב התרחשות מספר כשלים בעלי מאפיינים דומים, עלה צורך בחברת החשמל לנתח באופן מפורט את הבעיה.
בפרויקט זה נעשה סקר ספרות לניתוח של הכשל והשוואה לבדיקות שבוצעו במעבדה על מבודדים של חברת החשמל לאחר כשל. כמו כן, הצעה לטכניקות בדיקה והערכת אורך חיי שרות של מבודד והצעת דרכים להאט או למנוע את תהליך הכשל.

מילות מפתח: מבודד סינטטי ; כשל ; SCC ; סיבי זכוכית ; ליבה ; מטריצה ; אורך חיי ם

מנחה: פרופ’ אירנה גוטמן

ייעוץ לימודים