בית ספר אביב על שיטות גיאומטריות במדעי נתונים

13/02/23 - 17/02/23
00:00-00:00
המכללה האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל

בית הספר יכיר למשתתפים מגוון רחב של שיטות גיאומטריות לניתוח נתונים. נקודות נתונים מגיעות לרוב עם מושג כלשהו של מרחק ביניהן, או שניתן לסדר אותן בגרף, קומפלקס פשוט או היפרגרף, וזה מאפשר יישום של שיטות גיאומטריות כמותיות. ניתוח נתונים טופולוגי בוחן את התלות של מספרי Betti (אינוריאנטים טופולוגיים מסוימים) בפרמטר בקנה מידה מטרי. שיטות אחרות מתייחסות לסטטיסטיקה של עקמומיויות של גרפים, מושגים בגיאומטריה בדידה שנוסחו באנלוגיה לגיאומטריה רימנית, ואלה מספקות אינוריאנטים מקומיים שקל לחשב אותם, אך מקודדים בעקיפין מידע גלובלי רב. עקומות בדידות כאלה יהוו מוקד מסוים של בית הספר, אבל נסקור גם מגוון שיטות אחרות, ובפרט, יישומים בתחומים רבים ומגוונים, ממדעי המוח ועד ניתוח תמונות או רובוטיקה.

קישור לעמוד הכנס