הנחיות כלליות לסטודנטים היוצאים לסטאז’

אינפורמציה כללית

התמחות בתעשייה ואקדמיה (הסטאז’) הוא חלק חשוב וייחודי של תוכנית הלימודים לתואר מהנדס ביוטכנולוגיה B.Sc. הסטאז’ הינו קורס חובה (41750). היציאה לסטאז’ מותנית בסיום בהצלחה (ציון עובר) של כל קורסי החובה של תוכנית הלימודים וכל קורסי החובה של מסלול ההתמחות הנבחר.
משך הסטאז’ הוא ששה עד שבעה חודשים.
ניתן לבצע סטאז’ באחת משתי התקופות הבאות:

  • הקיץ וסמסטר החורף שלאחריו. מחזור זה נקרא מחזור חורף+השנה. הרישום הממוחשב הוא לסמסטר חורף
  • סמסטר אביב והקיץ שלאחריו. מחזור זה נקרא מחזור אביב+השנה. הרישום הממוחשב הוא לסמסטר אביב

סטודנט/ית חייב/ת להירשם לקורס הסטאז’ (41750), באמצעות מערכת הממוחשבת בתקופת הרישום בהתאם לסמסטר בו התחיל הסטאז’ בפועל.
בזמן הסטאז’ אין להירשם לקורסים נוספים.
במהלך הסטאז’ הסטודנט/ית נדרש/ת להגיש שני דוחות התקדמות (ראה/י פרטים באתר) וכן דו”ח סופי במתכונת דו”ח מעבדה מורחב (פרטים והנחיות בטתר)

לפני תחילת הסטאז’ יש להכנס לאתר הסטאז’ ולעיין במסמכים השונים.

חיפוש מקום סטאז’:

חיפוש מקום סטאז’ הוא באחריותו של הסטודנט. ניתן להיעזר ברכזי הסטאז’ בתחומים הרלוונטיים. ניתן לעיין בטבלה המרכזת מקומות שבהם נעשו עבודות סטאז’ בשנים קודמות (באתר). הסטודנטים מתבקשים גם לעקוב אחר פרסום מודעות על מקומת סטאז’ באתר הקורס.

הצעות עבודה והתמחות ואפשרות יצירת קשר עם בוגרים יש בדף הלינקדאין של המחלקה.

ניתן גם להיעזר באתרים המפורסמים להל”ן:

האתר הערות
http://www.bioisrael.com האתר מכיל רשימה של כל החברות במדעי החיים בארץ
http://www.industry.org.il האתר של התאחדות התעשיינים בישראל
http://dawhois.com/site/greenpages.co.il.html המדריך לטכנולוגיות הסביבה
http://www.science.co.il/Biomedical-Companies.asp חברות ביוטכנולוגיה
http://www.ilsi.org.il/companies_database.asp חברות ישראליות המיישמות טכנולוגיה מתקדמת

פניה למקום הסטאז’

לקראת החיפוש של מקום לסטאז’ יש להכין קורות חיים מעודכנים ומותאמים למקום הסטאז’ וכן מכתב אישי נלווה. את המסמכים הללו רצוי לשלוח בדוא”ל. במידה והינך פונה למקום שאינו מכיר את תכנית הסטאז’ של המחלקה, כדאי להוסיף מכתב פניה מהמחלקה למקום הסטאז’ (באתר). יש להשתדל לשלוח את המכתבים לביוטכנולוג / לאיש המקצוע ולא לכוח אדם, ולאחר מכן לנסות ליצור קשר טלפוני לוודא שהמכתב הגיע לנמען והאם ניתן להתקדם בתהליך. מומלץ להכין לעצמכם טבלת מעקב מסודרת, עם תאריכים, על מנת לאפשר קשר סדיר עם מקומות הסטאז’ הפוטנציאלים. ככל שתגדילו את האופציות שלכם, כך הבחירה תגדילו את סיכוייכם למצוא סטאז’ מוצלח.

הפניה למקום הסטאז’ נעשית באופן עצמאי, וישירות על ידי הסטודנט, פרט למקומות הבאים, אליהם ניתן לפנות רק דרך המחלקה:
טבע ותרו – ד”ר עידית גולני
אומריקס – ד”ר דפנה כנעני
אוניברסיטת רוצ’סטר בארה”ב – ד”ר שרית סיון

במידה והסטודנט/ית מקבל/ת הזמנה לראיון יש להכין מראש גיליון ציונים מעודכן ותכנית לימודים מעודכנת של המחלקה (מופיעה באתר המחלקה/לימודים/תוכניות לימודים), על מנת שיוכל להציגם בעת הראיון האישי, במידה ותידרש.
חשוב ללמוד מעט רקע על מקום הסטאז’ לפני הראיון ולהגיע בלבוש הולם.

המלצות – אין להגיע למקום הסטאז’ עם המלצה מוכנה מראש. במידה ותתבקשו להביא המלצה אז יש לפנות לחברי סגל המכירים אתכם מההרצאות ו/או המעבדות, אשר יכולים להמליץ עליכם, ולבקש את רשותם למסור את שמם כממליצים. יש לקבל מהם את דרך ההתקשרות הנוחה להם ולמסור אותה בראיון, לפי דרישה. אפשרות חלופית היא להעביר אל המרצה הממליץ את פרטי המנחה המיועד (רצוי דוא”ל), כך שמכתב ההמלצה יישלח למנחה ישירות.

במידה וסיכמתם עם המקום על נושא הסטאז’: יש למלא טופס אישור סטאז’ (באתר).
במידה ובחרתם שלא לעשות את הסטאז’ באותו מקום: יש לכתוב מכתב מנומס שבו אתם מציינים את החלטתכם ולשלוח אותו לאדם איתו הייתם בקשר ממקום הסטאז’, באופן מידי. זכרו שמקומות הסטאז’ מקדישים זמן רב וכוח-אדם לראיונות. היו מקרים של התנהגות לא ראויה, שגרמו נזק לסטודנטים ולמחלקה.

תחילת הסטאז’

חובה להתחיל את הסטאז’ רק לאחר קבלת אישור מרכז/ת הסטאז’.
אין לשנות מקום סטאז’ ללא אישור רכזי הסטאז’.
עם תחילת הסטאז’ (קרוב לתחילת הסמסטר המתאים), ימונה לכל סטודנט מלווה מטעם המחלקה. עד אז – הכתובת לשאלות/בעיות היא רכזי הסטאז’.

ביטוח: כל סטודנט היוצא לסטאז’ חייב להיות מבוטח. סטודנט, אשר לא מקבל שכר במקום הסטאז’, חייב למלא טופס ביטוח ללא שכר, (באתר) ולשלוח אותו לרכז הסטאז’. הרכז יעביר את הטופס, אל מזכירתו של מנהל הכספים ומשאבי אנוש, לשם הסדרת התשלום על ידי המכללה. במידה ומקום הסטאז’ מעוניין לשלם לסטודנט מלגה דרך המכללה, על המנחה להפנות בקשה מסודרת לרכז/ת הסטאז’ המתאים/ה. הבקשה תועבר למזכירתו של מנהל הכספים ומשאבי אנוש של המכללה.

סודיות: במידה ומקום הסטאז’ מבקש לשמור על סודיות הפרויקט, יחתמו הסטודנט וכל חברי הסגל הקוראים את העבודה על טופס שמירת סודיות והעבודה תשמר במחלקה או תוחזר למקום הסטאז’. נא להימנע ככל הניתן מפרויקטים סודיים. הצגת הפרויקט במצגת קצרה ובפוסטר בסיום הסטאז’ הנה חובה גם לפרויקטים הסודיים.

טבלת המטלות המתארת את הנדרש מהסטודנט והמלווה שלו במהלך הסטאז’ תישלח לסטודנט\ית זמן קצר אחרי תחילת תקופת הסטאז’ וגם תופיע באתר.

בברכה ובהצלחה,
רכזי הסטאז’

 

ייעוץ לימודים

  • Hidden