Achiav Golan

Achiav Golan

Achiav Golan

M314
בתאום עם ראש לשכת מנכ"ל - ריקי גרינפלד rgreenfe@braude.ac.il
מחלקה: לשכת מנכ"ל
תפקיד נוכחי: מנכ"ל

ייעוץ לימודים