נהלים אקדמיים – מרצים

כל הטפסים והנהלים הועברו לפורטל האירגוני 

הכניסה לפורטל דרך שער גישה מינהלי

 

ייעוץ לימודים

  • Hidden