שירותים מקוונים

באתר האינטרנט של המכללה יש מידע רב ושימושי עבורכם הסטודנטים.

מידע על המחלקות האקדמיות והיחידות המנהלתיות וכמו-כן קישורים לתחנת מידע לסטודנט, ספרייה, מזכירות אקדמית,

תקנון שכר לימוד, אתרים מלווי קורסים (moodle), דקנט הסטודנטים, טפסים, אגודת הסטודנטים, מעונות, תוכנות ועוד.

ייעוץ לימודים