יש תקווה באקדמיה: נציגי המכללה השתתפו בפאנל רב-תרבותי שהתקיים בבית הנשיא

עודכן ב- 18/06/19

במעמד מנכ”ל בית הנשיא הראל טובי, מנהלת התכנית “תקווה ישראלית באקדמיה”, אילה הנדין, דוברים, מנהלי שיווק וממוני “תקווה ישראלית באקדמיה” במוסדות להשכלה גבוהה בארץ, התקיים בבית הנשיא בסוף השבוע שעבר מפגש, שכותרתו:  “מתקשרים שותפות – ממשבר להזדמנות”.  את המכללה ייצגו במפגש דיקנית הסטודנטים, ד”ר אורנה מילר, וופא עבד-אלגני,הממונה על הפרויקט בדיקטנט הסטודנטים.

תקווה ישראלית באקדמיה הושקה ביולי 2016 כיוזמה של נשיא המדינה, מתוך הבנת הנכסים הייחודיים, החברתיים, הכלכליים והחינוכיים של השדה האקדמי ופועלת ב-40 מוסדות אקדמיים בארץ. התכנית באה כהשלמה לתכניות המגזריות הייעודיות המופעלות היום במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ופועלת להטמעת תפיסה של שותפות כמדיניות. התכנית מקדמת ארבעה יעדים מרכזיים: הגברת הגיוון והייצוג של קבוצות האוכלוסייה השונות באקדמיה, כשירות תרבותית, עיצוב דמות בוגר האקדמיה וחיזוק הרצף אקדמיה-תעסוקה.

“היה לי הכבוד לייצג בכנס את המכללה ולההציג בפאנל את הסיפור של האקדמאיים הערבים בישראל. דיברתי על החסמים וההזדמנויות של הצעיר הערבי  השואף לרכוש השכלה ולהשתלב בתעסוקה הולמת”, מספרת  וופא עבד-אלגני, הממונה על הפרויקט במכללה. “ניסינו לדון לאורך המפגש בשאלה איך מתקשרים שותפות דרך דיבור אחר ואיך הופכים מלים של שותפות למודל יישומי בתקשורת הפנימית והחיצונית במוסדות להשכלה גבוהה”.

בחלק השני של המפגש התכנסו המשתתפים סביב שולחנות עגולים ודנו בשאלה: כיצד מדבררים את השותפות בין המגזרים השונים באקדמיה.

ייעוץ לימודים

  • Hidden