קול קורא להגשת מועמדות לוועדת השקעות

עודכן ב- 26/06/19

ועדת איתור מטעם המכללה מזמינה אנשים מן הציבור, בעלי היכרות וניסיון מתאימים בשוק ההון, להציע מועמדותם לחברות בוועדת ההשקעות של המכללה. תנאי הסף לקבלה:

1.בעל תואר אקדמי רלבנטי ממוסד להשכלה גבוהה (כלכלה, מנהל עסקים וכד’), ו/או:
2.בעל רישיון רו”ח בישראל, ו/או:
3.בעל רישיון ניהול תיקי השקעות.
4.לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

הגשת מועמדות תיעשה בצירוף כל המסמכים הבאים:
קורות חיים, צילום תעודות להוכחת קיום תנאי הסף, כן יש לפרט או לצרף אסמכתאות ביחס להיקף הניסיון וההיכרות עם שוק ההון

המעוניינים להגיש מועמדותם יפנו לגב’ רויטל הרוש, לכתובת revi@braude.ac.il

ייעוץ לימודים