ז’אנה רוזנשטוק

ז’אנה רוזנשטוק
ז’אנה רוזנשטוק
ספרנית קיטלוג עברי ומדיה. אחראית על הקשר עם מחלקות הנדסת תוכנה, מערכות מידע, מתמטיקה ומחלקת הנדסת מערכות (תואר שני) | ספרייה

ייעוץ לימודים