מתווה שנת לימודים תשפ”ד בצל מלחמת חרבות ברזל

לוח שנה אקדמית - תשפ"ד - חרבות ברזל

שנת הלימודים עומדת בסימן מלחמת “חרבות ברזל”, אליה יצאה מדינת ישראל בעקבות אירועי ה- 7.10.23.

מועד תחילת שנת הלימודים נקבע כנקודת איזון בין הרצון לצמצם את הפגיעה במשרתים/ות במילואים לבין הצורך לקיים שנת לימודים אקדמית מלאה, ככל הניתן.

שנת הלימודים תשפ”ד החלה בתאריך ה- 14.1.24.

בשנת הלימודים יתקיימו שני סמסטרים: סמסטר א׳, סמסטר ב׳ וסמסטר קיץ יבוטל. מספר השבועות בכל סמסטר יהיה 11.
מועדים מיוחדים של סמסטר ב’ תשפ”ג ומבחנים של סמסטר קיץ תשפ”ג  יפורסמו בתחנת מידע.

מבנה לוח השנה לשנת הלימודים כולל סמסטרים מקוצרים תוך התאמת היקף החומר הנלמד למספר השבועות המצומצם ותקופות הבחינות רגילות:

  תאריך התחלה תאריך סיום
היערכות לפתיחת שנה 26.12.23 11.1.24
סמסטר א’ 14.1.24 31.3.24
תקופת בחינות סמסטר א’  1.4.24 27.5.24
סמסטר ב’  28.5.24 14.8.24
תקופת בחינות סמסטר ב’  15.8.24 25.9.24

 

התאמות לסטודנטים - סמסטר ב' תשפ"ד

מתווה סמסטר ב’ (על סמך החלטת מל”ג מהתאריך 27.3.24) מתווסף להתאמות שניתנו עד כה על ידי המכללה. המכללה בוחרת להרחיב את מתווה המל”ג ולהוסיף התאמות נוספות לרווחת הסטודנטים. כמו כן, המכללה לא תגרע מהתאמות שכבר ניתנו על-ידה, גם אם אינן כלולות במתווה החדש של המל”ג.

המתווה מיועד לסטודנט/ית הלומד/ת לקראת תואר ראשון בשנת הלימודים התשפ”ד, ונקרא/ת לשירות מילואים החל מיום 7 באוקטובר 2023 ועד תום שנת הלימודים תשפ”ד, או סטודנט/ית הורה לילד עד גיל 13, שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים כאמור, יהיה זכאי/ת להתאמות שלהלן:

 

רוצים לדעת לאיזו קבוצה אתם שייכים? 

    קבוצה 11 – סטודנטים ובני/ות זוג ששירתו במילואים לתקופה של 100 ימים לפחות

    קבוצה 22 – סטודנטים ובני/ות זוג ששירתו במילואים לתקופה של 61 עד 99 ימים

   קבוצה 33 – סטודנטים ובני/ות זוג ששירתו במילואים לתקופה של 30 עד 60 ימים

   קבוצה 44 – התאמות לסטודנטים ובני/ות זוג שנפגעו בצורה משמעותית במלחמה ומפונים לפי ההגדרה המרחיבה במתווה

 

הערה: המשרתים בשירות סדיר, בכוחות הבטחון ועתודאים אשר גויסו לשירות מיוחד במהלך אירועי התקופה ומבקשים הקלות בעטיו, יפנו לדקנט הסטודנטים לשיוך לקבוצה המתאימה.

למענים נוספים ניתן לפנות למרכז החוסן בדקנט באמצעות תחנת המידע לסטודנט  וליועצי המילואים במחלקות.

התאמות לסטודנטים - סמסטר א' תשפ"ד

ההתאמות לסטודנטים נחלקות לחמש קבוצות, תשומת לב מיוחדת ניתנה לסטודנטים המשרתים במילואים שישתלבו בלימודים לאחר תחילת הסמסטר. ניתנו התאמות לסטודנטים שנפגעו בצורה משמעותית ומוחשית מהמלחמה, כמו כן, ראינו לנכון לתת מענה גם לבני ובנות זוג של משרתי המילואים המהווים חוליה חשובה בחיזוק העורף.

המתווה כולל התאמות אקדמיות ומנהליות, כל האמור להלן הוא תוספת על נוהל המילואים והנהלים הקבועים במכללה, עבור סטודנטים לתואר ראשון ושני כאחד. 

סטודנטים חדשים המתחילים לימודיהם בסמסטר חורף תשפ”ד ושרתו במילואים במלחמת “חרבות ברזל”, יהיו זכאים לכל ההתאמות בחוק המילואים התשס”ח-2008 ובנוהל המילואים הנגזר ממנו.

 

רוצים לדעת לאיזו קבוצה אתם שייכים? 

  איקון חייל מגוייס מעל 7 ימים  קבוצה 1 – סטודנטים/ת שגויסו בצו 8 ושירתו 7 ימים ויותר מתחילת הסמסטר

איקון חייל מגוייס 6 ימים, כולל   קבוצה 2 – סטודנטים/ת שגויסו בצו 8 ושוחררו עד 7 ימים (6 ימים כולל) מתחילת הסמסטר

  קבוצה 3 – סטודנטים/יות שבני/בנות זוגם גויסו בצו 8 ושוחררו 7 ימים ויותר לאחר תחילת הסמסטר

איקון תמיכה   קבוצה 4 – סטודנטים/יות שנפגעו בצורה משמעותית ומוחשית ממצב המלחמה

איקון סטודנטים  קבוצה 5 – כלל אוכלוסיית הסטודנטים/יות (לא נכללים בקבוצות 1-4)

הערה: המשרתים בשירות סדיר, בכוחות הבטחון ועתודאים אשר גויסו לשירות מיוחד במהלך אירועי התקופה ומבקשים הקלות בעטיו, יפנו לדקנט הסטודנטים לשיוך לקבוצה המתאימה.

למענים נוספים ניתן לפנות למרכז החוסן בדקנט באמצעות תחנת המידע לסטודנט  וליועצי המילואים במחלקות.

שאלות ותשובות נפוצות

ייעוץ לימודים

  • Hidden