נירית ברקוביץ

נירית ברקוביץ
נירית ברקוביץ
אחראית על הטיפול הפסיכולוגי ומ"מ מנהלת מקצועית - המדור לקידום הסטודנט | דקנט
classroom חדר מאחורי אולם הספורט
שעות קבלה: ב' 10:00-15:00; ג' 08:00-14:00; ד' 8:30-13:30

ייעוץ לימודים