שרון סופר

שרון סופר
שרון סופר
ספרנית השאלה, שמורים ויעץ. אחראית על הקשר עם מחלקת הנדסת תעשייה וניהול | סגל מינהלי

ייעוץ לימודים