גרי סניידר

גרי סניידר
גרי סניידר
מנהל בינוי, רכש ולוגיסטיקה. | אחזקה לוגיסטיקה ורכש

ייעוץ לימודים