רגינה אוגוסט

רגינה אוגוסט
רגינה אוגוסט
עוזרת מנכ"לית אופק אשכולות ומרכז היזמות | אופק אשכולות

ייעוץ לימודים