עלון מידע: פוליסת תאונות אישיות לסטודנטים

הפוליסה שנרכשה על ידי המכללה ומבוטחים בה הסטודנטים הלומדים בה, נועדה לכיסוי במקרה של תאונה, הנגרם להם בזמן פעילות לימודית במכללה, בהתאם להגדרות שלהלן:

זמן הפעילות – הכיסוי תקף אך ורק בעת פעילותו של המבוטח במסגרת פעילות המכללה. למען הסר ספק, הפוליסה תכסה נזק עקב, תוך כדי, ובזמן פעילות הסטודנט במסגרת לימודיו במכללה או בהיותו בפעילות מטעם המכללה, או במסגרת שהמכללה שותפה בפעילותה, בין אם בתוך הקמפוס או מחוצה לו.

כמו כן

בניגוד לאמור בפוליסה, הגדרת “תאונה” לא תכלול תאונת דרכים בארץ ובחו”ל כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה – ,1975 ובמקרה של תאונת דרכים כאמור, לא יהיה כיסוי על פי הפוליסה.  (לרבות דו-גלגלי ממונע או טרקטורון) וכן אין כסוי למלחמה/טרור.

הפוליסה מכוונת לסייע לסטודנט, שנקלע לתאונה, לכסות עלויות כלכליות, הנובעות מן התאונה.

כיסוי הפיצוי ₪ הערות
מקרה מוות כתוצאה מתאונה 125,000 פיצוי חד פעמי ליורשים החוקיים
מקרה של נכות צמיתה מתאונה 250,000 פיצוי חד פעמי, ל 100% נכות. נכות חלקית יפוצה הסטודנט באופן יחסי.
נכות צמיתה בקריטריונים של הביטוח הלאומי.
פיצוי שבועי במקרה של אי כושר זמני לעבודה/לימודים כתוצאה מתאונה 650 הכרה רפואית באי כושר לעבוד (ללמוד) , סכום הפיצוי הוא לשבוע, למשך עד 52 שבועות (שנה)
שיפוי בגין הוצאות טיפולי שיניים עקב תאונה עד 7,500 שיפוי הוא “החזר הוצאות לפי קבלות”. בניכוי השתתפות עצמית 350 ₪
שיפוי בגין הוצאות חילוץ עקב תאונה (בישראל) עד 30,000 אם יחוייב הסטודנט בעת אירוע תאונה, בעלויות חילוץ יקבל “החזר הוצאות לפי קבלות”

התנאים המפורטים, כמפורסם בפוליסה “מגן אישי” של חברת מנורה מבטחים מהדורה 7/2020

ייעוץ לימודים