תכנית גליל 1 – פיזיקה מחקרית, אסטרונומיה וחלל

תכנית “פיזיקה מחקרית” היא תכנית ייחודית ויוקרתית הפותחת בפני התלמידים צוהר לעולם המחקר המדעי במטרה להעלות את עניין התלמידים בפיזיקה, לטפח כישורי מחקר, לפתח יכולת ללימוד עצמאי ולעודד את היצירתיות והיוזמה של משתתפי התוכנית.
במסגרת התוכנית, התלמידים מבצעים עבודת גמר מחקרית מעמיקה בהיקף של חמש יחידות לימוד. יחידות לימוד אלה תהיינה בנוסף לחמש יחידות הלימוד הרגילות במגמת פיזיקה, אותן ילמדו התלמידים במסגרת הבית ספרית. (סה”כ התלמיד יבצע 10 יח”ל בפיזיקה שאלון 036588 + שאלון 036580). התכנית מתאימה לתלמידים בעלי מוטיבציה פנימית גבוהה ויכולת להתמודד עם כתיבת עבודת מחקר. כתיבת עבודת הגמר מתבצעת בזוגות ומוערכת ע”י בוחן חיצוני.
התנאי להיבחנות בשאלון 036588 היא היבחנות בשאלוני הפיזיקה במסגרת השאלון הראשי 036580. למען הסר ספק – שאלון 036588 אינו עומד בפני עצמו.

ייעוץ לימודים