פרויקט יישומים בביוטכנולוגיה (מוכר ל-5 יחידות בגרות במגמת ביוטכנולוגיה)

תכנית המיועדת לתלמידי מגמת ביוטכנולוגיה. הפרויקט יתקיים בשלושה מפגשים במעבדות הביוטכנולוגיה של המכללה האקדמית להנדסה בראודה. הפרויקט כולל ביצוע ניסוי בציוד וחומרים של מעבדות הביוטכנולוגיה, הנחיה ע”י סגל המכללה האקדמית, ליווי מלא למורה במתן יעוץ וסיוע לפתרון בעיות שיעלו במהלך הפרויקט. עמידה בדרישות הפרויקט תקנה 3 או 5 יחידת בגרות.

מגוון נושאים לבחירה, מביניהם; השפעת שמנים אתרים על גדילת חיידקים וביטוי חלבון  groEL או Subtilisin, מיצוי אנזים פירוקסידאז מעלי צמחים ובדיקת ריכוזו ושימור הפעילות ע”י שיטות מולקולאריות, הפקה וטרנספורמציה של פלסמידים מ/אל חיידקים והגברת מקטעי דנ”א בתהליך PCR.

ייעוץ לימודים

  • Hidden