מרכזי ההתמחות

מרכזי/ות ההתמחות מסייעים לסטודנטים בחיפוש מקום התמחות מתאים, מתן המלצות ותאום ציפיות עם המנחים במקום ההתמחות.
הם גם אחראים על ארגון ימי הסטאז’, תהליך ההערכה ומתן הציונים בקורס.
כמו כן הם נשארים במעקב עם הסטודנטים לאורך כל התקופה.
לצורך מציאת מקום סטאז’ מתאים, הסטודנטים מתבקשים להתייעץ עם אחד/ת הרכזים/ות, לפי נושא ההתמחות.
לצורך אישור מקום הסטאז’ הסטודנטים ידווחו אך ורק לד”ר אמאל רוחאנא-טובי. עם זאת, אישור נושא הסטאז’ ייעשה בשיתוף פעולה בין כלל הרכזים/ות.

 

תחום הריכוז שם מרכז ההתמחות דואר אלקטרוני
ניהול תכנית סטאז’
אישור נושאים בתחום מזון
וריכוז נתוני סטאז’ בשלבי ההתחלה
ד”ר אמאל רוחאנא-טובי atoubi@braude.ac.il
אישור נושאים בתחום חקלאות ומיקרוביולוגיה
ארגון ימי הסטאז’
ד”ר לילך יסעור iasur@braude.ac.il
אישור נושאים בתחום סביבה
וריכוז נתוני סטאז’ בשלבי הסיום
ד”ר סיון קלס sivanklas@braude.ac.il

 

ייעוץ לימודים