תוכנית כנס מדברים מחקר 2023

בתוכנית:

יום ראשון 8.10.23

10:30 – 9:30 קבלת פנים ורישום

11:00 – 10:30 דברי פתיחה: נשיא המכללה – פרופ’ אריה מהרשק,
מנל”א – פרופ’ שרית סיון, יו”ר הוועדה – פרופ’ סמאר מרעי

12:00 – 11:00 הרצאת מליאה

14:00 – 12:00 הרצאות TED ותערוכת פוסטרים

16:00 – 14:00 ארוחת צוהריים וקבלת חדרים

18:15 – 16:00 הרצאות TED במליאה

20:30 – 19:00 ארוחת ערב

21:00 – 20:30 טקס הענקת תעודות הצטיינות

23:00 – 21:00 פעילות חברתית


יום שני – 9.10.23

10:00 – 9:00 הרצאת אורח

13:00 – 11:00 הרצאות TED במליאה

14:00 – 13:00 סיכום

16:00 – 14:00 ארוחת צוהריים וסיום