מכתב נלווה לקובץ השינויים בתוכנית הלימודים רביזיה 2016 – יולי 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                   יולי 2022
שלום לכולם,

בחודש אוגוסט 2022 יתקיים רישום דמו ולאחר מכן רישום אמיתי למערכת סמסטר א’ תשפ”ג (זימונים נשלחו אליכם על ידי המזכירות האקדמית).

על מנת להקל עליכם את מלאכת הרכבת המערכת לסמסטר א’ תשפ”ג, מצורף קובץ ריכוז השינויים הרלוונטיים שבוצעו בתוכנית הלימודים רביזיה 2016 שיעזור לכם לעשות קצת סדר במערכת.

לידיעתכם – את תוכנית הלימודים העדכנית בהנדסת תוכנה ניתן לראות באתר המחלקה, ואת תוכנית הלימודים העדכנית במערכות מידע ניתן לראות באתר המחלקה למערכות מידע.

שימו לב – כל השינויים המופיעים בקובץ ריכוז השינויים אינם שינויים חדשים למעט קורס הבחירה (ר’ סעיף 5) שניתן באופן חד פעמי בסמסטר ב’ תשפ”א. כמו כן קובץ שינויים זה נשלח אליכם מספר פעמים במהלך השנים ולפני כל סמסטר.

אנו מציעות לכם לקרוא היטב מכתב זה ואת קובץ ריכוז השינויים.

השינויים המופיעים מטה, הינם שינויים יחסית “חדשים “והודעה אחרונה לגביהם נשלחה אליכם בחודש ינואר 2022.

 1. “אוטומטים וחישוביות” (תוכנה בלבד) – נוסף קורס קדם “ארכיטקטורה ומבנה המחשב” סימול קורס 61748 רק לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תש”פ – משמע, סטודנט שהחל לימודיו בשנת הלימודים תש”פ (שנתון 2020) וטרם למד ארכיטקטורה ו/או לא עבר את הקורס, לא יוכל לקחת את הקורס “אוטומטים וחישוביות”.
 2. “ארכיטקטורה ומבנה המחשב” (תוכנה בלבד) – הקורס נלמד בפעם האחרונה בסמסטר א’ תשפ”ב, סטודנטים שטרם למדו את הקורס ו/או לא עברו את הקורס ילמדו החל מסמסטר ב’ תשפ”ב קורס חליפי: “יסודות המחשוב” סימול קורס 61774. הקורס ” יסודות המחשוב” יחליף את הקורס “ארכיטקטורה ומבנה המחשב” גם במקומות בהם הוא נדרש כקורס קדם.
 3. “מבנה מערכות הפעלה וזמן אמת” (תוכנה בלבד) סימול קורס 61758 ילמד בפעם האחרונה בשנת הלימודים תשפ”ג בשני הסמסטרים. סטודנטים שטרם למדו את הקורס ו/או לא יעברו את הקורס בשנת הלימודים תשפ”ג ילמדו בשנת הלימודים תשפ”ד קורס חליפי.
 4. “הסתברות להנדסת תוכנה” (תוכנה בלבד) – נוסף קורס קדם “מתמטיקה דיסקרטית 2” סימול קורס 61749 רק עבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תש”פ. משמע סטודנט שהחל לימודיו בשנת הלימודים תש”פ (שנתון 2020) וטרם למד ” מתמטיקה דיסקרטית “2 (או את הקורס החליפי “מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 2” 61911) לא יוכל ללמוד את הקורס “הסתברות להנדסת תוכנה”.
 5. “ארכיטקטורת מערכות תוכנה” 61912 (תוכנה ומערכות מידע) – הקורס ניתן באופן חד פעמי בסמסטר ב’ תשפ”א (2021) כקורס בחירה בתוכנה באשכול “עיבוד אותות ורשתות תקשורת”, ובמערכות מידע באשכול “הנדסת תוכנה.” החל מסמסטר א’ תשפ”ב הקורס הינו קורס חובה בלבד במסגרת תוכנית הלימודים רפורמה 2020 ולא יוכר כקורס בחירה בתוכנית רביזיה 2016.
 6. “מודלים דטרמיניסטים” (מערכות מידע בלבד) – נוסף קורס קדם “מתמטיקה דיסקרטית 2” סימול קורס 61749 רק עבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תש”פ. משמע סטודנט שהחל לימודיו בשנת הלימודים תש”פ (שנתון 2020) וטרם למד “מתמטיקה דיסקרטית 2 (או את הקורס החליפי 61911) לא יוכל ללמוד את הקורס ” מודלים דטרמיניסטים”.
 7.  “ניהול ידע” (מערכות מידע בלבד) – ניתן ללמוד את הקורס במקביל לקורס “מערכות ארגוניות וניהול”.
 8. “מסדי נתונים מבוזרים” סימול קורס 61831 – ילמד בפעם האחרונה בסמסטר א’ תשפ”ג.

  לידיעתכם ובהצלחה,

  צוות המחלקה להנדסת תוכנה ומערכות מידע

ייעוץ לימודים

 • Hidden