נהלים לנחנך/ת בפרויקט סל”א (סיוע לימודי אקדמי)

פרויקט סל”א מאפשר לסטודנטים המתקשים בלימודים לקבל סיוע באמצעות שיעורי עזר פרטיים על מנת לשפר הישגיהם, לפי קריטריונים קבועים.
שיעורי העזר הניתנים לסטודנטים מסובסדים על ידי המכללה ומתקיימים מתחילת כל סמסטר ועד כשבועיים לפני סיומו.
בשל ריבוי פניות ולאור מספר מוגבל של חונכים שמעבירים את שיעורי העזר, אנו מבקשים מכל סטודנט/ית המשתתף/ת בפרויקט להתנהל על פי נהלי הפרויקט.

להלן פירוט של הזכויות והחובות אותן הינך נוטל/ת על עצמך:

 1. במסגרת התחייבותך לפרויקט תלמד באופן אישי אצל סטודנט/ית הלומד/ת במכללה עליך להופיע למפגשים בהופעה הולמת, לדבר בנימוס, לעדכן את החונך בתחומים בהם את/ה מתקשה
 2. המפגשים יתקיימו בקמפוס המכללה בלבד
 3. עליך ליצור קשר עם החונך/ת ולקבוע מועד לתחילת החניכה תוך 3 ימים מתאריך שליחת המייל (תאריך אישור החניכה)
 4. לתשומת ליבך החונכות צריכה להתחיל תוך שבועיים מתאריך אישור החניכה
 5. יש לסיים 5 שעות שיעורי עזר תוך 5 שבועות. במידה ואושרו מעל 5 שעות יש לסיימן תוך חודשיים. סטודנט שלא יממש את שיעורי העזר בפרק זמן זה תישלל ממנו הזכות לשיעורים אלה
 6. חובה על החניך/ה ועל החונך/ת לדווח במייל חוזר על תאריך תחילת החונכות, חונכות אשר עליה לא יתקבל דיווח במייל במסגרת זמן זה (שבועיים מתאריך אישור החניכה) תבוטל
 7. בסיום הפעילות עליך לחתום על טופס דיווח השעות שביצעת עם החונך/ת
 8. המכללה רשאית בכל עת, מטעמים ענייניים, להפסיק השתתפותך בפרויקט
 9. אין אפשרות לבחור את החונך/ת שיעבירו את שיעורי העזר וחונך/ת שהוצמד/ה לך לא יוחלף/תוחלף (למעט מקרים בהם החונך/ת אינם זמינים בשל יציאה למילואים, אשפוז וכדומה)
 10. תינתן עדיפות לסטודנטים ששייכים לקרנות סיוע (פירוט קרנות בטופס הרישום)
 11. ניתן להגיש בקשה אחת בלבד בסמסטר (ועד 3 שבועות לפני סיום סמסטר) 
 12. אין אפשרות להמשיך שיעורים נוספים מעבר לשעות שאושרו עם אותו החונך/ת ללא אישור הדיקנט

הפרויקט הינו משאב חשוב ואנו תקווה שתתייחס אליו ברצינות ובנחישות ותסתייע בסטודנטים על מנת לשפר הישגיך.

הננו מאחלים לך הצלחה

לפרטים נוספים:
שרית דנינו –  04-9901776 

ייעוץ לימודים