בקשה לדחיית מועמדות לסמסטר אביב

מועמדים יקרים,

דחיית המועמדות אפשרית רק מסמסטר חורף (אוקטובר/נובמבר) לסמסטר אביב (פברואר/מרץ) של שנת לימודים ואינה כרוכה בתשלום. 

לדחיית לימודים לשנת לימודים חדשה יש להודיע על ביטול מועמדות ולבצע רישום מחדש, כולל תשלום דמי הרשמה, באתר המכללה.

טופס שלא ימולא כראוי יוחזר למועמד ללא טיפול.

 

ייעוץ לימודים