טבלת משימות ולוח זמנים למחזור סטאז’ (41750) בסמסטר אביב, תשפ”ד

התחלת הסטאז’ – עד 20.5.2024 (סוף מועדי ב’)

כנס הרצאות מתמחים 15.10.24 (סמסטר מתחיל מיד אחרי סוכות 27.10.24)

במידה ויחול שינוי כלשהוא בלוח הזמנים תישלח הודעה בדואר אלקטרוני, ויעודכן הקובץ באתרי הסטאז’ במודל. 

 

 

משימה

תאריך יעד

פירוט והערות

1

מציאת מקום סטאז’

ינואר – אפריל 2024

הסטודנטים מתבקשים להרשם אצל רכזי הסטאז’ ד”ר סיון קלס וד”ר לילך יסעור על מנת לקבל הודעות

2

מילוי ושליחת “בקשה לאישור פרויקט סטאז’” לד”ר סיון קלס

עד 10.5.24

 

הטופס נמצא בדף הסטאז’ באתר המחלקה

3

תחילת הסטאז’

כל האינפורמציה באתר המחלקה וכן באתר הסטאז’ ב moodle עם הרישום לקורס

עד 20.5.24

ורק האישור הסופי מוועדת הסטאז’

 

שימו לב, סטודנטים בסטאז’ שלא מקבלים תלוש שכר או לא מופיעים בתלוש ניכויים לביטוח לאומי ולביטוח בריאות חייבים למלא טופס “הפניית סטודנט/ית העושה סטאז’ ללא שכר” בדף הסטאז’ באתר המחלקה.

הסטודנטים יעבירו את הטופס החתום בפורמט של WORD, באימייל לד”ר סיון קלס

4

שיבוץ מלווה

עד סוף מאי 2024

הסטודנטים יקבלו הודעה מד”ר סיון קלס

5

הגשת דו”ח התקדמות ראשון הכולל מבוא מדעי קצר, סקר ספרות, מטרת הפרויקט, מהלך ושיטות העבודה*

30.6.24

בהתאם להערות המלווה, הסטודנטים יתקנו את הדו”ח, שיהווה בסיס לטיוטה של העבודה הסופית.

הנחיות כתיבה ב- moodle

6

ביקור המלווה האקדמי במקום הסטאז’

יולי 2024

הסטודנטים יתאמו מועד עם המלווה האקדמי ועם המנחה מטעם מקום הסטאז’

7

הגשת דו”ח התקדמות שני הכולל המשך של החלק הניסיוני, תוצאות ראשוניות ומסקנות ביניים*

31.8.24

בהתאם להערות המלווה, הסטודנטים יתקנו את הדו”ח, שיהווה בסיס לעבודה הסופית.

לקראת כנס הרצאות מתמחים – 15.10.2024

8

הגשת כותרת הסטאז’ בעברית ובאנגלית לאתר הסטאז’ ב- moodle, לשם תכנון לו”ז הכנס

  15.9.24

באחריות הסטודנט

 

9

 

הגשה לבדיקת המלווה:

 • מצגת ליום סטאז’ (3 שקפים)
 • פוסטר
 • טיוטה סופית של העבודה
 • תקציר בעברית

 25.9.24    

 • באחריות הסטודנטים, בתיאום עם המלווה ולאחר אישור המנחה
 • הנחיות כתיבה ב- moodle

 

10

הגשת תקציר לאתר הסטאז’ ב- moodle**

 

  1.10.24

באחריות הסטודנטים. שליחת התקציר תהיה לאחר תיקון ואישור המנחה והמלווה. יש להשתמש בתבנית עבור התקציר (ראו “תבנית לנושא ותקציר” ב- moodle)

11

הגשת מצגת ליום סטאז’ במודל

1.10.24

באחריות הסטודנטים

12

 • הצגת העבודה והפוסטר בכנס הרצאות מתמחים
 • הגשת העבודה הסופית (בכפוף לאישור של המלווה האקדמי)

 

15.10.24

 • הסטודנטים ישלחו את העבודה החתומה על ידי המנחה באופן אלקטרוני לכתובת sivanklas@braude.ac.il

 העבודה תשלח כקובץ אחד של WORD או PDF.

    שם הקובץ יהיה שם הסטודנט בלבד.

 • אין לשלוח טפסי הערכה למנחה/ מלווה

13

בחינת הגנה

במהלך השבוע השני והשלישי של הסמסטר

 • הודעה לסטודנטים על מועד הבחינה תימסר בשבוע הראשון לסמסטר
 • הגשת מצגת לבחינה לאישור המלווה בתיאום אתו\ה. רצוי מאוד לבצע חזרה עם המלווה

* כל חומר שהסטודנט שולח למלווה יהיה לאחר קבלת אישור מהמנחה. בנוסף, יש להוסיף את המנחה ב- CC לכל אימייל שישלח למלווה בנושא הסטאז’. הנחיות כתיבה במודל

** עבור פרויקטים סודיים, במידה ומקום הסטאז’ לא מאשר פרסום התקציר בחוברת התקצירים, חובה להגיש את הכותרות ב-moodle , אך את התקציר באימייל למלווה בלבד

     ב-moodle , אך את התקציר באימייל למלווה בלבד.

הערות:

 • סטודנט שלא יגיש במועד (לפי סעיף 11), תינתן הזדמנות נוספת להגיש במועד הבא- 31.1.25 (לא ניתן להגיש בין שני המועדים שהוגדרו לעיל).
  לסטודנט שיגיש את עבודתו לאחר המועד הנוסף – ירדו 15 נקודות מציון העבודה.
  פרטים נוספים בנושא נהלי ההגשה של עבודת הסטאז’ נמצאים באתר הקורס ב-moodle
 • שימו לב, לנהלי המכללה של רישום ותשלום עבור קורס, כולל גבית תקורה עבור סמסטרים נוספים, ובמיוחד שהגשה במועד השני (31.1.25) כרוכה בפתיחת סמסטר נוסף

ייעוץ לימודים