טבלת משימות ולוח זמנים למחזור סטאז’ (41750) בסמסטר אביב, תשפ”ג

התחלת הסטאז’ – עד 8.3.2023

כנס הרצאות מתמחים 11.10.2023

במידה ויחול שינוי כלשהוא בלוח הזמנים תישלח הודעה בדואר אלקטרוני, ויעודכן הקובץ באתרי הסטאז’ במודל. 

 

 

משימה

תאריך יעד

פירוט והערות

1

מציאת מקום סטאז’

ינואר – מרץ 2023

הסטודנטים מתבקשים לעקוב אחר הודעות באתר המכללה. כמו כן יוכלו להתייעץ עם רכזי הסטאז’: ד”ר סיון קלס וד”ר לילך יסעור

2

מילוי ושליחת “בקשה לאישור פרויקט סטאז’” לד”ר סיון קלס

עד 06.03.23

 

הטופס נמצא בדף הסטאז’ באתר המחלקה.

3

תחילת הסטאז’

כל האינפורמציה באתר המחלקה וכן באתר הסטאז’ ב moodle עם הרישום לסמסטר אביב תשפ”ג

עד 22.03.23

ורק לאחר האישור הסופי מוועדת הסטאז’

 

שימו לב, סטודנטים בסטאז’ שלא מקבלים תלוש שכר או לא מופיעים בתלוש ניכויים לביטוח לאומי ולביטוח בריאות חייבים למלא טופס “הפניית סטודנט/ית העושה סטאז’ ללא שכר” בדף הסטאז’ באתר המחלקה.

הסטודנטים יעבירו את הטופס החתום בפורמט של WORD, באימייל לד”ר סיון קלס.

4

שיבוץ מלווה

עד סוף מרץ 2023

הסטודנטים יקבלו הודעה מד”ר סיון קלס.

5

הגשת דו”ח התקדמות ראשון הכולל מבוא מדעי קצר, סקר ספרות, מטרת הפרויקט, מהלך ושיטות העבודה. *

31.05.23

בהתאם להערות המלווה, הסטודנטים יתקנו את הדו”ח, שיהווה בסיס לטיוטה של העבודה הסופית.

הנחיות כתיבה ב- moodle

6

ביקור המלווה של הסטאז’ר במקום הסטאז’.

יוני– יולי 2023

הסטודנטים יתאמו מועד מתאים למלווה מטעם המחלקה ולמנחה מטעם מקום הסטאז’

7

הגשת דו”ח התקדמות שני הכולל המשך של החלק הניסיוני, תוצאות ראשוניות ומסקנות ביניים. *

31.07.23

בהתאם להערות המלווה, הסטודנטים יתקנו את הדו”ח, שיהווה בסיס לעבודה הסופית.  הנחיות כתיבה יופיעו ב- moodle

לקראת כנס הרצאות מתמחים – 11.10.2023

8

הגשת כותרת הסטאז’ בעברית ובאנגלית לאתר הסטאז’ ב- moodle, לשם תכנון לו”ז הכנס. 

  10.09.23

לאחר אישור מנחה ומלווה

 

9

 

הגשה לבדיקת המלווה:

 • מצגת ליום סטאז’ (3 שקפים)
 • פוסטר
 • טיוטה סופית של העבודה.
 • תקציר בעברית

 20.09.23    

 • לאחר אישור המנחה.
 • הנחיות כתיבה ב- moodle

 

10

הגשת תקציר לאתר הסטאז’ ב- moodle.**

 

  27.09.23 

שליחת התקציר תהיה לאחר תיקון ואישור המנחה והמלווה. יש להשתמש בתבנית עבור התקציר (ראו “תבנית לנושא ותקציר” ב- moodle).

11

הגשת מצגת ליום סטאז’ במודל

27.09.23

 

12

 • הצגת העבודה והפוסטר בכנס הרצאות מתמחים
 • הגשת העבודה הסופית (בכפוף לאישור של המלווה האקדמי). ***

 

11.10.23

 • הסטודנטים ישלחו את העבודה החתומה על ידי המנחה באופן אלקטרוני לכתובת sivanklas@braude.ac.il

  העבודה תשלח כקובץ אחד של WORD או PDF.

    שם הקובץ יהיה שם הסטודנט בלבד.

 • אין לשלוח טפסי הערכה למנחה/מלווה

13

בחינת הגנה

במהלך השבוע השני והשלישי של הסמסטר

 • הודעה לסטודנטים על מועד הבחינה תימסר בשבוע הראשון לסמסטר.
 • הגשת מצגת לבחינה לאישור המלווה בתיאום אתו\ה. רצוי לבצע חזרה עם המלווה.

* כל חומר שהסטודנט שולח למלווה יהיה לאחר קבלת אישור מהמנחה. הנחיות כתיבה במודל

** עבור פרויקטים סודיים, במידה ומקום הסטאז’ לא מאשר פרסום התקציר בחוברת התקצירים, חובה להגיש את הכותרות

     ב-moodle , אך את התקציר באימייל למלווה בלבד.

*** הטופס מופיע באתר הסטאז’ ב- moodle

הערות:

 • סטודנט שלא יגיש במועד (לפי סעיף 11), תינתן הזדמנות נוספת להגיש במועד הבא- 31.1.24 (לא ניתן להגיש בין שני המועדים שהוגדרו לעיל). לסטודנט שיגיש את עבודתו לאחר המועד הנוסף – ירדו 15 נקודות מציון העבודה. פרטים נוספים בנושא נהלי ההגשה של עבודת הסטאז’ נמצאים באתר הקורס ב-moodle
 • שימו לב, לנהלי המכללה של רישום ותשלום עבור קורס, כולל גבית תקורה עבור סמסטרים נוספים, ובמיוחד שהגשה במועד השני (31.1.24) כרוכה בפתיחת סמסטר נוסף

ייעוץ לימודים