תקנון מרכז נוער שוחר מדע – ערבית

סדנאות קיץ בערבית

אישור הורים
• הריני מאשר את תכנית הפעילות של המרכז לנוער שוחר מדע ידועים לי כל פרטיה, והנני מסכים שבני/בתי ישתתפו בה
• כמו כן ידוע לי כי תלמיד אשר יעבור על כללי התנהגות הנאותה, יוחזר מיד לביתו. הורי התלמיד יידרשו בתשלום הוצאות הנסיעה
• במהלך הפעילות יצולמו הילדים תוך כדי הפעילות, חלק מהתמונות יפורסמו באמצעי המדיה השונים
• ידוע לי כי ההגעה למכללה בבוקר והחזרה הביתה בסיום הפעילות הינם באחריות ההורים. המכללה לא מפעילה הסעות
• המכללה לא אחראית לאובדן/גניבה של ציוד אישי. על התלמידים לשמור על הציוד האישי שלהם ולהימנע מהבאת ציוד יקר ערך

תקנון הרשמות
• פתיחת קבוצה מותנית במספר תלמידים מינימאלית. המרכז לנוער שוחר מדע שומר לעצמו את הזכות להחליט על פתיחת או סגירת קורס מסוים
• מספר המקומות בכל תכנית/קורס מוגבל
• ההרשמה לתכניות המרכז בכרטיס אשראי בלבד
• השתתפות בכל תוכניות המרכז מותנית בתשלום מראש

תקנון החזר כספים בגין ביטול השתתפות
• ביטול השתתפות בתכנית יטופל אך ורק אם תתקבל במשרדי המרכז לנוער שוחר מדע הודעה בכתב. התאריך הקובע לביטול הוא תאריך קבלת המכתב במרכז
• ביטול השתתפות תתאפשר עד 5 ימי עבודה לפחות לפני תחילת פעילות –בעלות של 100 ₪ דמי טיפול
• לאחר מועד הנ”ל לא יהיה החזר כספי

ייעוץ לימודים

  • Hidden