ימי עיון לתלמידי מגמות פיזיקה וטכנולוגיה

נושא

מגמה

מס’ שעות הוראה

זריקה אופקית

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

מדידת צמיגות בעזרת חוק סטוקס

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

מיקום, זמן וניתוח Tracker

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

תנועה מעגלית

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

החוק השני של ניוטון

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

סימולציית תנועה בגיליון אלקטרוני

פיסיקה5 יח”ל

4-6

חקר כוח החיכוך

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

אנרגיה פוטנציאלית של שדה כוח

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

תנע ומרכז מסה

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

תנועה הרמונית

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

תנועה בתוך בור פוטנציאל

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

שימור התנע הזוויתי

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

תנודות הרמוניות של מטוטלת פיזיקלית

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

קטפולטה וחקר תנועה בליסטית

פיסיקה 5 יח”ל

3-6

טילי מים – חוק שלישי של ניוטון והמרות אנרגיה

פיסיקה 5 יח”ל/ מגמות טכנולוגיות

3-6

בלוני הליום – חוק ארכימדס

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

פיזיקה של צניחת מצנחים – כוח גרר

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

פיזיקה של נפילת כדורי קלקר – חוק סטוקס

פיסיקה 5 יח”ל

4

מדידות בזרם ישר

פיסיקה 5 יח”ל/ מגמות טכנולוגיות

4-6

חבור נגדים, כא”מ והתנגדות פנימית של מקור

פיסיקה 5 יח”ל/ מגמות טכנולוגיות

4-6

שדות חשמליים ופוטנציאל חשמלי

פיסיקה / מגמות טכנולוגיות

5

תנועת אלקטרונים בשדה חשמלי

פיסיקה / מגמות טכנולוגיות

5

טעינה ופירוק של קבל

פיסיקה / מגמות טכנולוגיות

5

תנועת אלקטרונים בשדה מגנטי

פיסיקה / מגמות טכנולוגיות

5

תנועה הלית

פיסיקה

5

תיל נושא זרם בשדה מגנטי

פיסיקה / מגמות טכנולוגיות

5

אפקט הול

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

תנועת אלקטרונים בשדה חשמלי בשפופרת

כדורית

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

תנועת אלקטרונים בשדה מגנטי בשפופרת כדורי

פיסיקה 5 יח”ל

5

תנודות מרוסנות במעגל

פיסיקה 5 יח”ל

6

תהודה במעגל LRC טורי )תנודות הרמוניות מאולצות(

פיסיקה 5 יח”ל

5

שדה מגנטי של סליל מעגלי דק

פיסיקה 5 יח”ל

5

הדגמות אלקטרוסטטיקה

פיסיקה 5 יח”ל

2

הדגמות בחשמל ומגנטיות

פיסיקה 5 יח”ל

2

ניסויים באופטיקה גאומטרית

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

גלים עומדים במיתר

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

גלי מיקרו

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

התאבכות ועקיפה באור

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

קרינת גוף שחור

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

האפקט הפוטואלקטרי

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

ניסוי פרנק הרץ

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

ספקטרוסקופיה

פיסיקה 5 יח”ל

4-6

הדגמות אופטיקה

פיסיקה 5 יח”ל

2

גלי קול

פיסיקה 5 יח”ל

5

מדידת מהירות האור

פיסיקה 5 יח”ל

2

מבוא לגלים אלקטרומגנטים וניסוי שני הסדקים

פיסיקה 5 יח”ל

5

מבוא לשרטוט ומידול

פיסיקה/מגמות טכנולוגיות

6

מבוא לבקר ארדואינו

פיסיקה/מגמות טכנולוגיות

4-6

רובוטיקה לימודית (NXT/ EV3/ SPIKE)

פיסיקה/מגמות טכנולוגיות

3-6

מבוא לרובוטיקה תעופתית- רחפנים

פיסיקה/מגמות טכנולוגיות

6

סדנת מיקרים

פיסיקה / מגמות טכנולוגיות

2-4

ייעוץ לימודים