B-VISION תוכנית החדשנות היוקרתית של כתר

הרשמה למפגש חשיפה היברידי לתוכנית - 9.5.23 בשעה 13:00 בניין EM כיתה 203 ובזום

 

לברורים ניתן לפנות למרכז לפיתוח קריירה

ייעוץ לימודים

  • Hidden