בשורות טובות לחג האביב

בסוף חודש מרץ (27.3.23) התקיים במכללה סקר תיכון ראשוני (Preliminary Design Review – PDR) של תכנית הבנייה הקרובה, אליו הוזמנו כל חברי הסגל האקדמי. במסגרת הסקר הציגו כל אחד מהמתכננים הרבים (אדריכל, קונסטרוקטור ואחרים בתחומים: חשמל, אינסטלציה, בטיחות, מיזוג אוויר, נוף, תנועה) את תוכניותיהם בפני שאר המתכננים. זאת על מנת לוודא, לקראת תחילת עבודות הבנייה, קוהרנטיות והלימה בין התוכניות, התחומים והמתכננים עצמם, וכן לצורך הצפה של אנומליות.

אחיאב גולן, מנכ”ל המכללה: “אנחנו על סיפו של תהליך בניית שני המבנים הראשונים אשר ייעודם – מעבדות ומשרדים להנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית, פיזיקה, דיקנט הסטודנטים ומרכז לנוער שוחר מדע. עבודות העפר והתשתית המקדימות לכך הסתיימו, והתקבל היתר הבנייה מהוועדה המקומית, בשלב הראשון –  לקידוח כלונסאות, וכן נבחר קבלן עיקרי לעבודת השלד, חשמל ואינסטלציה, אשר אנו תקווה שאחרי חג הפסח יעלה על השטח המיושר. צעד קטן למכללה, צעד גדול יותר לגליל”. 

ייעוץ לימודים