ניתן תוקף להסכם עם רשת אורט

שער המכללהלאחר מאבק רב שנים, נתן לאחרונה ביהמ”ש תוקף להסכם המסדיר את המחלוקת הכספית והנדל”נית בין המכללה לבין רשת אורט ישראל. ההסכם יאפשר למכללה להיפרד מרשת אורט, ולהעתיק פעילותה לקמפום אקדמי עצמאי חדשני שייבנה ממערב לקמפוס הקיים.

פרופ’ אריה מהרשק, נשיא המכללה: “ההסכם יאפשר למכללה להיכנס לתנופת בנייה ופיתוח, תוך השפעה על העיר כרמיאל וסביבותיה, אשר תעצב את פניה לעשורים הבאים. הקמפוס החדשני, ובו תשתיות הוראה ומחקר מודרניים, יאפשר למכללה להגדיל משמעותית את היקף הכשרת המהנדסים להם המשק משווע, להתאים רמת ההוראה וההכשרה לצרכים המשתנים בתעשייה, ואף לפתח תחומי הכשרה והתמחות חדשים דוגמת הנדסה אזרחית ותעשייה 4.0. בכך – תיטול המכללה חלק ערכי עוד יותר בהכשרת מהנדסי העתיד של מדינת ישראל”.

הערה: יש לעדכן ידיעה זו לאחר יום א’ כי צפוי דיון בנושא

ייעוץ לימודים

  • Hidden