דבר הנשיא

שלום רב,

את דבריי ערב חג החירות, הבא עלינו לטובה, אקדיש הפעם לדמות ‘המהנדס/ת העתידי/ת’ – אלו אשר ישביחו את פריון התעשייה הישראלית, ואותם אנו עמלים ביתר שאת להכשיר על-מנת לענות על צרכי התעשייה הישראלית, המשוועת להם.

חזון המכללה וייעודה שלובים זה בזה, “מתכתבים” זה עם זה, ומתקיימת ביניהם זיקה והרמוניה. חזון המכללה מציג תואר הנדסי מהמובילים בארץ, ויעודה מצהיר על השבחת פריון התעשייה. לשם עיצוב מהנדס איכותי, מוביל ומנהיג, שומה עלינו להפקיד בידיו ארגז כלים חדשני הכולל לא רק כישורים מקובלים דוגמת היכולת לעבוד בצוות, להציג נושא, כראוי – בעברית ובאנגלית, ללמוד בהכוון עצמי, לרכוש וליישם ידע רב תחומי, ליזום ולחדש. על בוגר הנדסה להפגין, בעת הזאת, כישורי התמודדות עם הטרנספורמציה הדיגיטלית השוטפת את כל המערכות שסביבנו – תעשייה, רפואה, הוראה, תחבורה ועוד; המוגדרת כ-‘מהפכה התעשייתית הרביעית’, וממותגת כ-‘תעשיה 4.0’.

לאחרונה הצהרתי ב-‘פורום לחינוך הנדסי’ במוסד שמואל נאמן בטכניון – בו פעילה המכללה, יחד עם גופי תעשייה ואקדמיה – כי אנו, בבראודה, נעבה את ארגז הכלים החיוניים של בוגרינו בכישור הכרחי נוסף: “אוריינות דיגיטלית”, העומדת בבסיס הטרנספורמציה הדיגיטלית.  מהלך זה יאפשר למהנדס לתכנן, לתפעל, להפעיל ולהשתלב בטבעיות ובקלות בעולם החדש המובל על ידי המהפכה התעשייתית הרביעית. שלושה תחומי ידע מחוללים מהפכה זו, והשליטה בהם מציגה “אוריינות דיגיטלית” –  נתוני עתק (BIG DATA), בינה מלאכותית (AI), ואלגוריתמיקה. כבר בסמסטר הנוכחי שולבו תחומים אלה בתוכניות הלימוד במכללה, כדי להבטיח שכלל הסטודנטים שלנו ייחשפו ויטמיעו את הכישורים הנדרשים בשוק העבודה המתפתח במהירות.

כיצד מתקשרת אוריינות דיגיטלית לייעוד המכללה? ומהי ההזדמנת המשלבת בין החזון לבין הייעוד? ובכן, התשובות טמונות במהפכה הרביעית שתמציתה, כאמור, “טרנספורמציה דיגיטלית” המאפשרת, מחד גיסא, השבחה משמעותית בפריון התעשייה; ומאידך גיסא, מכתיבה צורך דרמטי במנהיגות הנדסית –  בוגרים מובילים, בעלי ידע מתקדם ואוריינות דיגיטלית, החיוניים ליישום תובנות המהפכה. והרי לפנינו הקשר הישיר והמובהק בין הייעוד לחזון –  בין צורכי שוק העבודה העתידי לבין כישורי הבוגרים.

לאחרונה, חתמנו על הסכם שיתוף פעולה ארוך טווח עם חברת התוכנה הגלובלית PTC, המתמקדת בטרנספורמציה המדוברת. מוצרי החברה מעמידים כלי תכן מתקדמים למערכות הנדסיות מורכבות ומשתלבים במגמה אותה אנו מובילים כיום במכללה. אני סמוך ובטוח כי שיתוף פעולה זה יניב בוגרים מהזן אליו אנו מכוונים, וכי בוגרינו ישתלבו גם במכון לייצור מתקדם, בו אנו שותפים, ואשר תכליתו להטמיע חדשנות וטכנולוגיות מתקדמות בתעשייה הישראלית, כמוצהר בייעוד המכללה.

בנוסף, אנצל אכסניה זו כדי לברך על יציאתה לדרך של תוכנית הלימודים החדשה בהנדסה אזרחית, שקיבלה את אישור המועצה להשכלה גבוהה. בסמסטר הקרוב תיפתח התוכנית ובכך תתרום המכללה את חלקה במתן מענה לצורך דחוף של מדינת ישראל, המשוועת לתוספת אלפי מהנדסים אזרחיים כבר היום.

אסיים בהבעת תקווה לכינון אוניברסיטת הגליל, בה תהווה המכללה פקולטה להנדסה – בעתיד הנראה לעין. כאוניברסיטה נשפיע ביתר שאת וניצור אימפקט משמעותי יותר על התעשייה, החברה והכלכלה בגליל, והרי לכך אנו ערוכים.

חג חירות שמח,

פרופ’ אריה מהרשק, נשיא

ייעוץ לימודים